แบบฟอร์มจอง แพคเกจ เฉพาะที่พัก
Singapore Land Package Booking Form

แพคเกจ 3 วัน/2 คืน รวม โรงแรม + รถรับส่งสนามบิน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
SUGGEST
แจ้งช่วงเวลาที่ทางสิงคโปร์ มีเทศกาลหรือจัดงานต่างๆ  ตามที่แจ้งในตารางด้านล่าง (อาจมีเพิ่มเติมได้)
อาจมีผลกับสถานะที่ว่าง และ ราคา ของ ที่พัก ทางเราจะแจ้งสถานะและราคาให้ทราบอีกครั้ง หากต้องการเดินทางในช่วงดังกล่าว

26-28 JUN 18 - COMMUNIC ASIA
7-16 SEP 18- FORMULA 1 GRAND PIX
23-25 DEC - Christmas
29 DEC-2 JAN - New Year
-- Others to be advise --
WARNING
แนะนำขั้นตอนการจองแพคเกจ ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ทัวร์สิงคโปร์ .. Click
รายละเอียดผู้จอง
  นางสาว (MISS)
ชื่อ (First name) * กรุณากรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
นามสกุล (Last name) * (กรุณากรอกนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ)
Email ที่ใช้ติดต่อ * กรุณาพิมพ์ email ให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลกลับไปให้ท่าน
หมายเลขโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์
(Tel no. or Fax no.)
* (กรุณาแจ้งเบอร์ แฟกซ์ หากท่านต้องการให้เราติดต่อกลับทางแฟกซ์แทน email)

รายละเอียดการจองแพ็คเก็จ
กรุณาเลือกโรงแรม
วันที่เข้าพัก (check in) (วัน/เดือน/ปี)
วันที่ออก (check out) (วัน/เดิอน/ปี)
จำนวนผู้เข้าพัก (Number of pax) (ไม่รวมเด็ก)
จำนวนผู้เข้าพักที่เป็นเด็ก (ถ้ามี) (Child) อายุ 0-2 ปี (infant) จำนวน คน
อายุ 2-11 ปี (age of child) จำนวน คน
จำนวนห้องพักที่ต้องการจอง จำนวน ห้อง (Number of room)
กรุณาเลือกประเภทของห้อง (Please select room type and how many)
* ห้องพักแบบ Single room จำนวน ห้อง [ห้องพักคนเดียว]
* ห้องพักแบบ Twin room จำนวน ห้อง [พักได้ 2 คน เตียงเล็ก 2 เตียง]
* ห้องพักแบบ Double room จำนวน ห้อง [พักได้ 2 คน เตียงใหญ่ 1 เตียง]
* ห้องพักแบบ Triple room จำนวน ห้อง [พักได้ 3 คน เตียงใหญ่ 1 เตียง + เตียงเล็ก 1 เตียง]

รายละเอียดเที่ยวบิน (เพื่อจัดรถรับส่ง)
กรุณาแจ้ง
ายการบินที่ใ้ช้บริการ xxx
ขาไป    วันที่ xx/xxx/xx - เที่ยวบิน xxxx เวลาออกจากกรุงเทพ xx.xx /เวลาถึงสิงคโปร์ xx.xx
ขากลับ วันที่ xx/xxx/xx - เที่ยวบิน xxxx เวลาออกจากสิงคโปร์ xx.xx /เวลาถึง
กรุงเทพ xx.xx


Name/Comment/Request
ในกรณีที่ท่านต้องการจองที่พักมากกว่า 1 ห้อง กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ของผู้จองห้องพักเพิ่ม (เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชื่อ ต่อ1 ห้อง)
เพื่อที่เราจะได้นำชื่อไปทำการจองและใส่ใน Hotel Voucher นอกจากนี้ กรุณากรอกรายละเอียดหรือความต้องการอื่นๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทางเราทราบ (ถ้ามี)
เช่น ต้องการแจ้งทางเราดูโรงแรมอื่นให้ด้วย กรณีที่โรงแรมที่ต้องการจองเต็ม, ต้องการรายการทัวร์


(ชื่อผู้จองห้อง กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนข้อความอื่นๆ สามารถกรอกเป็นภาษาไทยได้)

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี กรุณาแจ้ง วัน/เดือน/ปีเกิด

 

Contact Number Tel/Fax : 02 5916339 หรือ Email :
Office Hour : จันทร์-ศุกร์ (09.00-17.00) เสาร์(เว้นเสาร์) (9.00-12.00)
Office Hour : จันทร์-ศุกร์ (09.00-17.00) / Close: เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์