แบบฟอร์มจอง ทัวร์แพคเกจ
(Tour Package Booking Form)
แพคเกจ 3 วัน/2 คืน (ตั๋วเครื่องบิน Jetstar airways + รถรับส่งสนามบิน + ที่พักโรงแรม + ทัวร์ 3 รายการ)และ ฟรีสัมภาระโหลด 15 กก.(ไม่รวมถือขึ้นเครื่องอีก 7กก.)
SUGGEST
แจ้งช่วงเวลาที่ทางสิงคโปร์ มีเทศกาลหรือจัดงานต่างๆ  ตามที่แจ้งในตารางด้านล่าง (อาจมีเพิ่มเติมได้) และ วันหยุดตามปฏิทินไทย
อาจมีผลกับสถานะที่ว่าง และ ราคา ของ ที่พัก และ ตั๋วเครื่องบิน ทางเราจะแจ้งสถานะและราคาให้ทราบอีกครั้ง หากต้องการเดินทางในช่วงดังกล่าว
26-28 JUN 18 - COMMUNIC ASIA
7-16 SEP 18- FORMULA 1 GRAND PIX
23-25 DEC - Christmas
29 DEC-2 JAN - New Year
-- Others to be advise --
WARNING
แนะนำขั้นตอนการจองแพคเกจ ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ทัวร์สิงคโปร์ .. Click
รายละเอียดผู้จอง
  นางสาว (MISS)
ชื่อ (First name) * (กรุณากรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ)
นามสกุล (Last name) * (กรุณากรอกนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ)
Email ที่ใช้ติดต่อ * กรุณาพิมพ์ email ให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลกลับไปให้ท่าน
หมายเลขโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์
(Tel no. or Fax no.)
* (กรุณาแจ้งเบอร์โทร และแฟกซ์ หากท่านต้องการให้เราติดต่อกลับทางแฟกซ์)
กรุณา พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ ให้ถูกต้องเพราะเราอาจจำเป็นต้องใช้ในกรณีเร่งด่วน

รายละเอียดการจองแพ็คเกจ
กรุณาเลือกโรงแรม
วันที่เข้าพัก(check in) (วัน/เดือน/ปี)
วันที่ออก(check out) (วัน/เดือน/ปี)
จำนวนผู้เข้าพักทั้งหมด (Number of adult) คน (ไม่รวมเด็ก)
จำนวนผู้เข้าพักที่เป็นเด็ก (ถ้ามี) (Child) อายุ 0-2 ปี (infant)
  อายุ 2-11 ปี (age of child) .
จำนวนห้องพักที่ต้องการจอง จำนวน ห้อง (Number of room)
** กรุณาเลือกประเภทของห้อง (Please select room type and how many) **
* ห้องพักแบบ Single room จำนวน ห้อง [พักคนเดียว]
* ห้องพักแบบ Twin room จำนวน ห้อง [พักได้ 2 คน เตียงเล็ก 2 เตียง]
* ห้องพักแบบ Double room จำนวน ห้อง [พักได้ 2 คน เตียงใหญ่ 1 เตียง]
* ห้องพักแบบ Triple room จำนวน ห้อง [พักได้ 3 คน 1 เตียงใหญ่ + 1 เตียงเล็ก]
   
รายชื่อผู้เดินทาง - Passenger name (please advise all passenger name)
กรุณากรอก คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-นามสกุล ของผู้ร่วมเดินทาง ทั้งหมด (เป็นภาษาอังกฤษและตัวสะกดให้ตรงกับ พาสปอร์ต) เพื่อใช้ในการสำรองตั๋วเครื่องบิน
(กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี กรุณาแจ้ง วัน/เดือน/ปีเกิด)
** ทางเราจะดำเนินจองตั๋วเครื่องบินสายการบิน Jetstar airways **
ขาไป ออกจากสุวรรณภูมิ 9.25 และ ขากลับ ออกจากสนามบินสิงคโปร์ 19.10
หากต้องการ เดินทางในเที่ยวบิน นอกเหนือจากนี้ (ดูจากตารางเที่ยวบิน) กรุณา กรอกข้อความแจ้งให้ทางเราทราบที่ ช่อง Comment/Request ด้านล่าง
** เพิ่มรายการ SINGAPORE FLYER วันนี้ จ่ายเพิ่มเพียงท่านละ 800 บาท/เด็ก 500 บาท กรุณาแจ้งที่ช่อง Comment/Request ด้านล่าง **
** หากไม่ต้องการนำสัมภาระโหลดลงเครื่อง (15 กก) ลด 900 บาท ต่อคน กรุณาแจ้งที่ช่อง Comment/Request ด้านล่าง **
COMMENT & REQUEST
กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการแจ้งให้เราทราบ เช่น ต้องการแจ้งทางเราดูโรงแรมอื่นให้ด้วย กรณีที่โรงแรมที่ต้องการจองเต็ม, ต้องการเปลี่ยนเที่ยวบิน, ต้องการจองรายการทัวร์เพิ่มเติม
 
Contact Number Tel/Fax :02 5916339 หรือ Email :
Office Hour : จันทร์-ศุกร์ (09.00-17.00) / Close: เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
Copyright (c) SingaporePackage.com 2005