แบบฟอร์ม จองโรงแรม
HOTEL BOOKING FORM
SUGGEST
แจ้งช่วงเวลาที่ทางสิงคโปร์ มีเทศกาลหรือจัดงานต่างๆ  ตามที่แจ้งในตารางด้านล่าง (อาจมีเพิ่มเติมได้)
อาจมีผลกับสถานะที่ว่าง และ ราคา ของ ที่พัก ทางเราจะแจ้งสถานะและราคาให้ทราบอีกครั้ง หากต้องการเดินทางในช่วงดังกล่าว

26-28 JUN 18 - COMMUNIC ASIA
7-16 SEP 18- FORMULA 1 GRAND PIX
23-25 DEC - Christmas
29 DEC-2 JAN - New Year
-- Others to be advise --
WARNING
แนะนำขั้นตอนการจองแพคเกจ ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ทัวร์สิงคโปร์ .. Click
รายละเอียดผู้จอง / ผู้เข้าพัก (Passenger details)
  นางสาว (Miss)
ชื่อ (First name) * กรุณากรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
นามสกุล (Last name) * กรุณากรอกนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ
Email ที่ใช้ติดต่อ *กรุณาพิมพ์ email ให้ถูกต้องเพื่อใช้ส่งข้อมูลกลับให้ท่าน
หมายเลขโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์
(Tel no. or Fax no.)
* กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
รายละเอียดการจองโรงแรม (Booking details)
กรุณาเลือกโรงแรม
วันที่เข้าพัก (check in date) (วัน/เดือน/ปี)
วันที่ออก (check out date) (วัน/เดือน/ปี)
จำนวนผู้ใหญ่ที่เข้าพัก (Number of adults) (ไม่รวมเด็ก)
จำนวนผู้เข้าพักที่เป็นเด็ก (ถ้ามี) (Child) อายุ 0-2 ปี (infant)    คน
  อายุ 2-11 ปี (child)    คน
จำนวนห้องพักที่ต้องการจอง
(Number of room)
จำนวน ห้อง
กรุณาเลือกประเภทของห้อง (Please select room type and how many)
* ห้องพักแบบ Single room จำนวน ห้อง [ห้องพักคนเดียว]
* ห้องพักแบบ Twin room จำนวน ห้อง [พักได้ 2 คน เตียงเล็ก 2 เตียง]
* ห้องพักแบบ Double room จำนวน ห้อง [พักได้ 2 คน เตียงใหญ่ 1 เตียง]
* ห้องพักแบบ Triple room จำนวน ห้อง [พักได้ 3 คน 1 เตียงใหญ่ + 1 เตียงเล็ก]

Name/Comment/Request
ในกรณีที่ท่านต้องการจองที่พักมากกว่า 1 ห้อง
กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ
ของผู้เข้าพักเพิ่ม (เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชื่อ ต่อ 1 ห้อง) เพื่อที่เราจะได้นำชื่อไปทำการจอง และใส่ใน Hotel Voucher
นอกจากนี้ กรุณากรอกรายละเอียดหรือความต้องการอื่นๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทางเราทราบ (ถ้ามี)

(ชื่อผู้เข้าพัก กรุณากรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนข้อความอื่นๆ สามารถกรอกเป็นภาษาไทยได้)

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี กรุณาแจ้ง วัน/เดือน/ปีเกิด

 
Contact Number Tel/Fax : 02 5916339 หรือ Email :
Office Hour : จันทร์-ศุกร์ (09.00-17.00) / Close: เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
tat licence
Copyright (c) SingaporePackage.com 2005