Sands Package Singapore
Package name : Sands Package
The Marina Bay Sands, Singapore
แพคเกจรวม ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Jetstar Airways, ที่พัก Marina Bay Sands 2 คืน,
รถรับส่งสนามบินไป-กลับ, ซิตี้ทัวร์ Singapore Day Adventure
ฟรีสัมภาระโหลด 15 กก.(ไม่รวมถือขึ้นเครื่องอีก 7กก.)

แบบฟอร์มจอง แซนด์แพคเกจ .. Click

แซนด์ แพคเกจ วันแรก : กรุงเทพ - สิงคโปร์

07.25 น.

เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ด้วยตนเอง) ณ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ระหว่างประเทศ สายการบิน Jetstar Airways เช็คอิน Counter L 1-3

09.25 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน Jetstar Airways

12.50 น.

เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ Terminal 1 หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คอยต้อนรับ ณ ประตูทางเดินออกสนามบิน และนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 

14.00 น.

เดินทางถึง โรงแรมที่พัก Marina Bay Sands เช็คอิน และพักผ่อน ตามอัธยาศัย
  Skypark Singapore Skypark swimming poolSkypark View
 

ตื่นตา ตื่นใจ กับ คาสิโน ระดับโลกแห่งใหม่ สุดยิ่งใหญ่ แหล่งช๊อปปิ้ง และ จุดชมวิว Skypark
สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ อลังการณ์ ของ Marina Bay Sands ที่เพียบพร้อมไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย คุณสามารถจัดวางแผนการ ได้ด้วยตัวของคุณเอง

Marina Bay Sands แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

1. ส่วน โรงแรม ซึ่งจะเป็น เป็น 3 Tower ในส่วนนี้ จะมี Lobby ร้านอาหารเลิศรส สไตล์ ต่างๆ  และชั้นบนสุดของ Tower 3 ก็จะเป็น จุดชมวิว หรือ     Skypark สวนสาธารณะลอยฟ้า ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเอง ท่านสามารถขึ้นชมวิว หรือขึ้นไปใช้สระน้ำที่ว่ากันว่า อยู่ในระดับที่สูงที่สุดในโลกได้

2. ส่วน The Shoppes at Marina Bay Sands ซึ่งจะเป็นอาคารตั้งอยู่ด้านหน้า ของ Marina Bay Sands ทั้ง 3 Tower ภายในจะไปประกอบไปด้วย
     - Casino : ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็น คาสิโน ขนาดใหญ่ ท่านที่ต้องการเข้าไปภายใน คาสิโน จะต้องแสดง Passport และแต่งกายเรียบร้อย
       (จำกัดอายุต้องมากกว่า 21 ปี)
     - Sands Expo AND Convention Center : ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็น ศูนย์ประชุม หรือ จัดงาน event ต่างๆ
     - Shopping : ส่วนนี้จะอยู่ระหว่าง Casino และ Expo จะเป็นโซนที่เต็มไปด้วย ร้านค้าชั้นนำมากมาย สินค้าแบรนด์แนม ต่างๆ ร้านอาหาร 
       หลายท่าน อาจใช้เวลาว่าง นั่งเรือพาย สไตล์สิงคโปร์ ล่องไปตาม คลองที่ถูกจัดวางไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ โซน Shopping นี้


     บริเวณ ด้านหน้าของ The Shoppes at Marina Bay Sands ก็จะเป็นจุดชมวิว ของอ่าว มาริน่า ที่สวยงามอีกจุดหนึ่งด้วย

Marina bay Sands Casino Singapore the shoppes at Marina bay Marina bay sands boat
แซนด์ แพคเกจ วันที่สอง : ทัวร์ครึ่งวัน Day Adventure
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. Singapore Day Adventure
สัมผัสสิงคโปร์เมืองที่สวยงามในทุกมุมมอง
ระหว่างการเดินทางเพื่อไปล่องเรือจะผ่านตึก Suntec City ที่มีลักษณะเหมือนนิ้วมือทั้งห้าเรียงราย หากมองจากมุมมองด้านบนลงมา นอกจากนี้ คุณจะได้เห็นความงดงามของน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
(The Fountain of Wealth)
ที่สร้างตามหลัก ฮวงจุ้ย ตั้งอยู่ตรงจุดกลางอุ้งมือพอดี จากนั้นผ่าน Marina Bay แหล่งโรงแรมหรูหรา ริมอ่าวมาริน่าของสิงคโปร์  เดินทางถึง Merlion Park แวะชมและถ่ายรูปสิงโต Merlion เป็นที่ระลึก

จากนั้น พาคุณ ล่องเรือ (Bumboat) ชมทัศนียภาพ ของแม่น้ำสิงคโปร์ ที่รายล้อมไปด้วยตึกสูง ผ่านตึกโรงละคร Esplanade (ตึกหนามทุเรียน) ซึ่งเป็นโรงละครที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ เรือจะนำท่านผ่านสะพานต่างๆ ที่ล้วนมีชื่อเสียง และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน พร้อมทั้งความสวยงามแปลกตา ผ่านย่าน Clarke Quay สถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนยอดนิยม ของชาวสิงคโปร์ จากนั้นจึงวนกลับ ออกสู่ปากอ่าว จากนั้นจึงวนกลับออกสู่ปากอ่าวมาริน่า (Marina Bay) คุณจะได้เก็บภาพ โรงแรม Marina Bay Sands ซึ่งจะเป็นมุมมองจากอ่าวมาริน่าเข้าสู่ตัวอาคาร ว่ากันว่า น่าจะเป็นมุมมองของ Marinna Bay Sands ที่สวยที่สุดอีกมุมหนึ่ง และตรงบริเวณล่องเรือจุดนี้ อีกด้านหนึ่งคุณก็จะได้เห็นรูปปั้นสิงโต Merlion ยืนตระหง่านพ่นน้ำ ซึ่งก็จะเป็นอีกมุมมองที่แปลกตา นั่นคือจากบนเรือ หากมองผ่าน Merlion เข้าสู่ฝั่งเกาะสิงคโปร์ ภาพที่น่าประทับใจก็คือ ภาพ Merlion กำลังพ่นน้ำ โดยมีฉากหลังเป็น ตึกสูงของสิงคโปร์ตั้งอยู่รายรอบ ซึ่งก็น่าจะเป็นมุมที่สวยที่สุดอีกมุมหนึ่งของ Merlion เช่นกัน

จากนั้นพาท่านเดินทางต่อไปยัง China Town ให้ท่านได้เที่ยวชมย่านชุมชนของชาวจีน ที่มีประวัติศาสตร์ พร้อมกับการตั้งรกรากของชาวจีนที่ผ่านมาอย่างยาวนาน ชมตึกรามบ้านช่อง ที่ยังคงอนุรักษ์แบบผสมผสาน ระหว่างความเป็นชนชาติจีนและสิงคโปร์ เข้าด้วยกัน รวมทั้งชมและแวะซื้อของ ที่ตลาด China Town จากนั้นปิดท้ายด้วยการเดินทางไปที่ ห้าง Mustafa Center ห้างสรรพสินค้าที่ไม่เคยหลับ บนย่าน Little india ที่ขายสินค้าราคาถูก ซึ่งก็มีทั้งน้ำหอมหลากหลายยี่ห้อดัง เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ ขนม และของที่ระลึก ให้คุณได้สนุกสนานในการ Shopping ตามแบบฉบับของสิงคโป
ร์
night adventure singapore
จากนั้นปิดท้ายด้วยการเดินทางไปที่ ห้าง Mustafa Center ห้างสรรพสินค้าที่ไม่เคยหลับ บนย่าน Little india ที่ขายสินค้าราคาถูก ซึ่งก็มีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า น้ำหอมหลากหลายยี่ห้อดังของใช้ต่างๆ ขนม และของที่ระลึก ให้คุณได้สนุกสนานในการ Shopping ตามแบบฉบับของสิงคโปร์
12.30 น. บริการรถรับ กลับสู่โรงแรมที่พัก Marina Bay Sands  
แซนด์ แพคเกจ วันที่สาม : ช๊อปปิ้ง อิสระ (Shopping) สิงคโปร์ - กรุงเทพ
08.00 น.

Free day: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เวลาอิสระให้ท่าน Shopping สินค้าชั้นนำ ตามอัธยาศัย (เดินทางด้วยตนเอง)
เช่นในย่านถนน ออร์ชาร์ด (นั่งรถ Taxi จากหน้า โรงแรม Marina Bay Sands ถึงย่านถนนออร์ชาร์ด ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)
ท่านสามารถเลือกช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมาย กับหลากหลายห้างสรรพสินค้า ที่มีชื่อเสียง บนย่านถนน Orchard
(**ห้างสรรพสินค้าที่แนะนำ**)
ห้องไอออน ออร์ชาร์ด (ION Orchard), Orchard Central, ห้าง Orchard OG., ห้างลักกี้ พลาซ่า (Lucky Plaza),313 @ Summerset, Centre Point, ห้าห้างทากาชิมาย่า (Takashimaya), ห้างโรบินสัน (Robinsons), ห้างเดอะฮีรีน (The Heeren), ห้างวิสม่า แอเรีย (Wisma Atria), ห้างพาราก้อน (Paragon), ห้างตังค์ ออร์ชาร์ด (Tangs Orchard) และ ฟาร์อีส พลาซ่า (Far East Plaza), ห้างสก๊อต (Scott), ห้างพลาซ่า สิงกาปุระ (Plaza Singapura)

16.00 น. (หรือตามเวลาที่เจ้าหน้าที่นัด) รวมตัวบริเวณ ลอบบี้โรงแรม เจ้าหน้าที่จะมารอรับ เพื่อพาท่านเดินทางสู่ สนามบินชางกี
19.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบิน Jetstar Airways เที่ยวบินที่ 3K513
20.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

** ไม่ใช่ทัวร์หมู่คณะ, สถานที่และเวลาทำทัวร์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ต้องการจอง แซนด์แพคเกจ .. Click

ตารางราคาแซนด์แพคเกจ ต่อท่าน (บาท)
รายชื่อโรงแรม
(คลิ๊กที่ชื่อโรงแรม เพื่อดูรายละเอียด)
สถานที่ตั้ง แบบห้อง อาหาร
เช้า
พักคนเดียว
ราคาคนละ
พักห้อง 2 คน
ราคาคนละ
พักห้อง 3 คน
ราคาคนละ
เพิ่มคืน
ห้องคู่/เดี่ยว
คิดห้องละ
เพิ่มคืน
ห้อง 3 คน

คิดห้องละ
Marina Bay Sands   Marina Bay Deluxe Yes 35,350 20,650 19,150 14,200 19,200

หมายเหตุ
- คืนศุกร์-อาทิตย์ ชาร์ทเพิ่ม 2500 บาท ต่อห้องต่อคืน
- เด็กอายต่ำกว่า 2 ปี   (ไม่ได้ที่นั่งบนเครื่่อง) พักรวมกับผู้ใหญ่ได้ห้องละ 1 คน ไม่มีอาหารเช้าและเตียงเสริม ราคาคนละ 2,500 บาท
- เด็กอายต่ำกว่า 11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ได้ห้องละ 1 คน ไม่มีอาหารเช้าและเตียงเสริม ราคาคนละ 6,500 บาท(ราคายังไม่รวมภาษีสนามบินไทย-สิงคโปร ราคาเท่าผู้ใหญ่
)
- รับจอง ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนเดินทาง
   ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Email หรือ โทร 02 5916339


* ตั๋วเครื่องบิน Jetstar Airways ในแพคเกจ เป็นราคาที่สามารถโหลดสัมภาระลงเครื่องได้ 15 kg. และกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 7 kg.
หากไม่ต้องการโหลดสัมภาระลงเครื่อง
ลด 900 บาท ต่อคน กรุณาแจ้งที่แบบฟอร์มจองแพคเกจ


ราคาแซนด์ แพคเกจ เป็นราคาเริ่มต้น ใช้เดินทางภายใน 31 มีนาคม 2562
กรุณาดูเงื่อนไข เรื่องตั๋วเครื่องบิน และ โรงแรม ด้านล่าง ประกอบด้วย
ราคา แซนด์ แพคเกจ ดังกล่าว รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ โดย สายการบิน Jetstar Airways (Jetsaver โหลดสัมภาระได้ 15 kg. ถือขึ้นเครื่องได้ 7 kg.) ข้อมูลเพิ่มเติมค่ารถรับส่งสนามบิน ไป - กลับ
 • ค่าห้องพัก 2 คืนโรงแรม Marina Bay Sands (พักห้องละ 2 ท่าน (Double room) / 3 ท่าน (Triple room))
 • ห้องพัก รวม Hotel service charge และ Singapore goverment tax แล้ว
 • อาหาร เช้า 2 มื้อ
 • รายการทัวร์ครื่งวัน Singapore Day Adventure
 • ค่ารถรับส่ง เพื่อทำทัวร์ตามรายการที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าบัตรผ่านเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลชาวสิงคโปร์ (พูดภาษาอังกฤษ / ไม่ใช่ไกด์) คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านระหว่างทำทัวร์ ใน ประเทศ สิงคโปร์
ราคา แซนด์ แพคเกจ ไม่รวม
 • ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินสิงคโปร์, ค่าธรรมเนียมสายการบิน รวมเป็น 1,600 บาท ต่อท่าน (ต้องชำระพร้อมกับค่าแพคเกจ)
 • กรณีที่ต้องการจองเดินทางในช่วงที่ใกลวันเดินทาง/ช่วงเทศกาล/วันหยุด/วันที่ทางสิงคโปร์ มีจัดงานประชุม งานแฟร์ หรือวันที่มีคนจองเดินทางมากๆ ซึ่งอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากราคาแพคเกจปกติ
  - ราคาตั๋วเครื่องบิน อาจมีการปรับราคาสูงขึ้นจากราคาปกติ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่เหลือน้อยลงในแต่ละวัน (กำหนดโดยสายการบิน)
  - ทางโรงแรม อาจมีชาร์จ นอกเหนือจากราคาปกติ (กำหนดโดยโรงแรม)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • อาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุ
 • แพคเกจนี้ ไม่ใช่ทัวร์หมู่คณะ หรือ กรุ๊ปทัวร์
 • ไม่มีไกด์ไทย หรือเจ้าหน้าทีพูดภาษาไทยบริการในการเดินทาง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (คิดเพิ่มเฉพาะหน่วยงานที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ลูกค้าทั่วไปไม่ต้องบวกส่วนนี้เพิ่ม)
แบบฟอร์มจอง แซนด์แพคเกจ .. Click

ตัวอย่าง การคิดราคาแซนด์แพคเกจ
รายการ ราคา (บาท) 
ค่าแซนด์แพคเกจ พักห้องคู่ ราคาท่านละ  20,650
ค่าภาษีสนามบินไทย-สิงคโปร์ ค่าธรรมเนียมสายการบิน   1,600
ราคารวมต่อท่าน   22,250
ราคารวม เมื่อเดินทาง 2 ท่าน 44,500

** กรณี พักเพิ่ม (พักมากกว่า 2 คืน) ให้นำราคาห้องพักเพิ่ม (ช่องขวามือ) นำมาบวกเข้าไป ราคา (บาท) 
ราคารวมสำหรับ 3 วัน/2 คืน 44,500

พักเพิ่มโรงแรม Marina Bay Sands ห้องคู่ 1 คืน

13,500
ราคารวม 4 วัน/3 คืน 58,000
แจ้งช่วงเวลาที่ทางสิงคโปร์ มีเทศกาลหรือจัดงานต่างๆ  ตามที่แจ้งในตารางด้านล่าง (อาจมีเพิ่มเติมได้) และ วันหยุดตามปฏิทินไทย
อาจมีผลกับสถานะที่ว่าง และ ราคา ของ ที่พัก และ ตั๋วเครื่องบิน ทางเราจะแจ้งสถานะและราคาให้ทราบอีกครั้ง หากต้องการเดินทางในช่วงดังกล่าว

26-28 JUN 18 - COMMUNIC ASIA
7-16 SEP 18- FORMULA 1 GRAND PIX

23-25 DEC - Christmas
29 DEC-2 JAN - New Year
-- Others to be advise --


ตารางเที่ยวบินของสายการบิน Jetstar Airways

หากไม่ระบุมาในตอนกรอกแบบฟอร์มจอง ทางเราจะใช้เที่ยวบิน ขาไป 9.25 (3K512) และ ขากลับ 19.10 (3K513)
หากต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินจากที่กำหนด กรุณาแจ้งมาใน แบบฟอร์มจองแพคเกจ ให้ทางเราทราบด้วย

(ขาไป)
Flight

ออกจาก
กรุงเทพ

เดินทางถึง
สิงคโปร์

 

(ขากลับ)
Flight

ออกจาก
สิงคโปร์

เดินทางถึง
กรุงเทพ

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 512

9:15 AM

12:45 PM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 511

7:10 AM

8:35 AM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 516

13:30 PM

17:00 PM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 515

11:25 AM

12:50 PM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 510

14:55 PM

18:30 PM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 509

12:40 PM

14:00 AM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 518

20:55 PM

00:25 AM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 517

18:30 PM

19:55 PM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 514

21:20 PM

00:50 AM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 513

19:10 PM

20:35 PM


คำอธิบายประเภทห้องพัก
Single room ห้องที่พักได้คนเดียว
Twin room ห้องที่พักได้ 2 คน มีเตียง 2 เตียงเล็ก
Double room ห้องที่พักได้ 2 คน มีเตียงใหญ่ 1 เตียง
Triple room ห้องที่พักได้ 3 คน มี 1 เตียงใหญ่ และ 1 เตียงเล็ก หรือ บางโรงแรมอาจมีแบบ 3 เตียงเล็กให้เลือก (แตจะมี่เป็นส่วนน้อย)

Sands Package Optional
แซนด์ แพคเกจ นี้ใช้ได้ เฉพาะลูกค้าที่ซื้อตั๋วเครื่องบิน +ที่พัก +รถรับส่ง + ทัวร์ ครบกับทางเราเท่านั้น  ไม่สามารถแยกซื้อได้
ตั๋วเครื่องบิน ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสายการบินได้ (SQ/TG)
(ราคาที่เปลี่ยนแปลงสามารถตรวจสอบได้กับเจ้าหน้าที่ อาจเพิ่มหรือลดจากราคาแพคเกจปกติตามความเป็นจริง)
แบบฟอร์ม จองแซนด์ แพคเกจ / สอบถาม
Sands Package Reservation / Inquiry

แนะนำขั้นตอนการจองแพคเกจ ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ทัวร์สิงคโปร์ .. CLICK

singapore package home หน้าแรก ทัวร์แพคเกจ สิงคโปร์ ทัวร์แพคเกจ universal package ยูนิเวอร์แซล แพคเกจ สิงคโปร์ แพคเก็จ ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก แพคเกจไม่รวมทัวร์ แพคเก็จ ที่พัก สิงคโปร์ แพคเกจที่พัก เที่ยวสิงคโปร์ รายการทัวร์ สิงคโปร์ singapore package link Link
Contact Number Tel/Fax : 02 5916339 หรือ Email :
Office Hour : จันทร์-ศุกร์ (09.00-17.00) / Close: เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
logo tat
Copyright (c) SingaporePackage.com 2005