ท่องเที่ยว ประเทศสิงคโปร์
รายการ ทัวร์สิงคโปร์

Sightseeing Tour Singapore
รายการ ทัวร์สิงคโปร์ รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์
ท่องเที่ยว สิงคโปร์  ชมเมือง
NIGHT ADVENTURE

WITH
BUMBBOAT & DINNER

Singapore Night Adventure
เจ้าหน้าที่มารับ ณ lobby โรงแรม และนำท่านสู่โปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ ยามค่ำคืนที่โรแมนติกและคลาสสิค
ระหว่างการเดินทางเพื่อไปล่องเรือจะผ่านตึก Suntec City ที่มีลักษณะเหมือนนิ้วมือทั้งห้าเรียงราย หากมองจากมุมมองด้านบนลงมา นอกจากนี้ คุณจะได้เห็นความงดงามของน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (The Fountain of Wealth) ที่สร้างตามหลัก ฮวงจุ้ย ตั้งอยู่ตรงจุดกลางอุ้งมือพอดี จากนั้นผ่าน Marina Bay แหล่งโรงแรมหรูหรา ริมอ่าวมาริน่าของสิงคโปร์  เดินทางถึง Merlion Park เดินเล่นดื่มด่ำกับบรรยากาศยามเย็น ชมและถ่ายรูปกับ Merlion รูปปั้นสิงโตทะเล พ่นน้ำ อันเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ อย่าลืมแวะเยี่ยม Merlion ตัวดั้งเดิม (ตัวเล็ก) ที่ตั้งอยู่ด้านหลังของ Merlion พ่นน้ำตัวปัจจุบัน จากนั้น พาคุณ ล่องเรือ (Bumboat) ชมทัศนียภาพยามค่ำคืนของแม่น้ำสิงคโปร์ ที่รายล้อมไปด้วยตึกสูง ชมแสงไฟยามค่ำที่สวยงาม ผ่านตึกโรงละคร Esplanade (ตึกหนามทุเรียน) ซึ่งเป็นโรงละครที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ ที่จะเริ่มเปิดไฟ ต้อนรับสายตานักท่องเที่ยว เรือจะนำท่านลอดผ่าน
สะพานต่างๆ ที่ล้วนมีชื่อเสียง และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน พร้อมทั้งความสวยงามแปลกตา ผ่านย่าน Clarke Quay สถานที่ ท่องเที่ยวยามค่ำคืนยอดนิยม ของชาวสิงคโปร์ ที่ประดับไฟไว้อย่างสวยงาม จากนั้นจึงวนกลับออกสู่ปากอ่าวมาริน่า (Marina Bay) คุณจะได้เก็บภาพ โรงแรม Marina Bay Sands ซึ่งจะเป็นมุมมองจากอ่าวมาริน่าเข้าสู่ตัวอาคาร ว่ากันว่า น่าจะเป็นมุมมองของ
Marinna Bay Sands ที่สวยที่สุดอีกมุมหนึ่ง และตรงบริเวณล่องเรือจุดนี้ อีกด้านหนึ่งคุณก็จะได้เห็นรูปปั้นสิงโต Merlion ยืนตระหง่านพ่นน้ำ ซึ่งก็จะเป็นอีกมุมมองที่แปลกตา นั่นคือจากบนเรือ หากมองผ่าน Merlion เข้าสู่ฝั่งเกาะสิงคโปร์ ภาพที่น่าประทับใจก็คือ ภาพ Merlion กำลังพ่นน้ำ โดยมีฉากหลังเป็น ตึกสูงของสิงคโปร์ตั้งอยู่รายรอบ ซึ่งก็น่าจะเป็นมุมที่สวยที่สุดอีกมุมหนึ่งของ Merlion เช่นกัน จากนั้นเรือจะเข้าเที่ยบท่า พบเจ้าหน้าที่ เพื่อพาท่านไปเที่ยวชมเมืองจุดอื่นๆต่อไป
::
พักรับประทานอาหารเย็น (เจ้าหน้าที่จัดให้) ::
หลังรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เราจะพาท่านเดินทางต่อไปยัง China Townให้ท่านได้เที่ยวชมย่านชุมชนของชาวจีนที่มี
ประวัติศาสตร์พร้อมกับการตั้งรกรากของชาวจีนที่ยาวนาน ชมตึกรามบ้านช่องที่ยังคงอนุรักษ์แบบผสมผสานระหว่างความเป็นชนชาติจีน
และสิงคโปร์ เข้าด้วยกัน รวมทั้งชมและแวะซื้อของ ตลาดกลางคืน ของ China Town
จากนั้นปิดท้ายด้วยการเดินเที่ยวชม GARDEN BY THE BAY [The Lastest Icon of Singapore] โอเอซิสแห่งใหม่ของเมือง ที่ตระการตาด้วย ต้นไม้ไฟขนาดใหญ่หลากแสงสี สัญลักษณ์ใหม่ของสิงคโปร์ ทีพลาดไม่ได้ เป็นรายการสุดท้ายของค่ำคืน

* Gargen by the bay - เดินบริเวณรอบนอกเท่านั้น ไม่ได้เข้าโดมดอกไม้ หรืออื่นๆ ที่ต้องซื้อตั๋วเข้า


ราคารวม รถรับ-ส่ง โรงแรม

City Tour, Bumboat ride, Merlion Park, Shopping, Dinner
**no guide**

เวลาทำทัวร์ ราคา (บาท)
รถมารับ
ที่โรงแรม
ระยะเวลา
ทำทัวร์

ลูกค้าที่ จองแพคเกจ
หรือโรงแรมกับเว็บแล้ว

ลูกค้าทั่วไป
ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก
16.30 3 ชั่วโมงครึ่ง 1,600 1,000 1,750 1,100
จองทัวร์ / สอบถาม
   
night adventure singapore
DAY ADVENTURE
Singapore Day Adventure
สัมผัสสิงคโปร์เมืองที่สวยงามในทุกมุมมอง
ระหว่างการเดินทางเพื่อไปล่องเรือจะผ่านตึก Suntec City ที่มีลักษณะเหมือนนิ้วมือทั้งห้าเรียงราย หากมองจากมุมมองด้านบนลงมา นอกจากนี้ คุณจะได้เห็นความงดงามของน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
(The Fountain of Wealth)
ที่สร้างตามหลัก ฮวงจุ้ย ตั้งอยู่ตรงจุดกลางอุ้งมือพอดี จากนั้นผ่าน Marina Bay แหล่งโรงแรมหรูหรา ริมอ่าวมาริน่าของสิงคโปร์  เดินทางถึง Merlion Park แวะชมและถ่ายรูปสิงโต Merlion เป็นที่ระลึก

จากนั้น พาคุณ ล่องเรือ (Bumboat) ชมทัศนียภาพ ของแม่น้ำสิงคโปร์ ที่รายล้อมไปด้วยตึกสูง ผ่านตึกโรงละคร Esplanade (ตึกหนามทุเรียน) ซึ่งเป็นโรงละครที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ เรือจะนำท่านผ่านสะพานต่างๆ ที่ล้วนมีชื่อเสียง และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน พร้อมทั้งความสวยงามแปลกตา ผ่านย่าน Clarke Quay สถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนยอดนิยม ของชาวสิงคโปร์
จากนั้นจึงวนกลับ ออกสู่ปากอ่าว จากนั้นจึงวนกลับออกสู่ปากอ่าวมาริน่า (Marina Bay) คุณจะได้เก็บภาพ โรงแรม Marina Bay Sands ซึ่งจะเป็นมุมมองจากอ่าวมาริน่าเข้าสู่ตัวอาคาร ว่ากันว่า น่าจะเป็นมุมมองของ Marinna Bay Sands ที่สวยที่สุดอีกมุมหนึ่ง และตรงบริเวณล่องเรือจุดนี้ อีกด้านหนึ่งคุณก็จะได้เห็นรูปปั้นสิงโต Merlion ยืนตระหง่านพ่นน้ำ ซึ่งก็จะเป็นอีกมุมมองที่แปลกตา นั่นคือจากบนเรือ หากมองผ่าน Merlion เข้าสู่ฝั่งเกาะสิงคโปร์ ภาพที่น่าประทับใจก็คือ ภาพ Merlion กำลังพ่นน้ำ โดยมีฉากหลังเป็น ตึกสูงของสิงคโปร์ตั้งอยู่รายรอบ ซึ่งก็น่าจะเป็นมุมที่สวยที่สุดอีกมุมหนึ่งของ Merlion เช่นกัน
จากนั้นพาท่านเดินทางต่อไปยัง China Town ให้ท่านได้เที่ยวชมย่านชุมชนของชาวจีน ที่มีประวัติศาสตร์ พร้อมกับการตั้งรกรากของชาวจีนที่ผ่านมาอย่างยาวนาน ชมตึกรามบ้านช่อง ที่ยังคงอนุรักษ์แบบผสมผสาน ระหว่างความเป็นชนชาติจีนและสิงคโปร์ เข้าด้วยกัน รวมทั้งชมและแวะซื้อของ ที่ตลาด China Town จากนั้นปิดท้ายด้วยการเดินทางไปที่ ห้าง Mustafa Center ห้างสรรพสินค้าที่ไม่เคยหลับ บนย่าน Little india ที่ขายสินค้าราคาถูก ซึ่งก็มีทั้งน้ำหอมหลากหลายยี่ห้อดัง เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ ขนม และของที่ระลึก ให้คุณได้สนุกสนานในการ Shopping ตามแบบฉบับของสิงคโปร์


ราคารวม รถรับ-ส่ง โรงแรม
City Tour, Bumboat ride, Merlion Park, Shopping,
**no guide**
เวลาทำทัวร์ ราคา (บาท)
รถมารับ
ที่โรงแรม
ระยะเวลาทำทัวร์

ลูกค้าที่ จองแพคเกจ
หรือโรงแรมกับเว็บแล้ว

ลูกค้าทั่วไป
ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก
09.00 3 ชั่วโมงครึ่ง 1,100 800 1,300 900
จองทัวร์ / สอบถาม
   
Wings of tme Sentosa
SENTOSA 1
(no guide)Sentosa 1 (no guide)
ราคารวม รถรับ-ส่ง โรงแรม, Marine Life Park/Sea Aquarium, Merlion tower, Jewel box - Cable car, Wings of Time
ทัวร์นี้ไม่มีไกด์ เดินทางด้วยรถตู้

เซนโตซ่า
เกาะแห่งความสนุกทุกรูปแบบ สถานที่ท่องเที่ยว อันเลื่องชื่อ ของ ประเทศ สิงคโปร์
เริ่มการเดินทางด้วยการนำท่าน
ชม Marine Life Park / Sea Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น่้ำแห่งใหม่ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ ที่จะพาคุณและครอบครัว ใด้มีช่วงเวลาท่องเที่ยวที่น่าจดจำ ด้วยแรงบันดาลใจ จากสิ่งมหัศจรรย์ทางทะเล จากที่ต่างๆ บนโลกนี้ เราจะเริ่มต้นสำรวจพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่รวบรวมสิ่งมหัศจรรยทางทะเลมากกว่า 800 ชนิดของสัตว์ทะเลลึกในมหาสมุทร ไฮไลท์ของที่นี่ก็์จะเป็นตู้ปลาที่มีขนาดใหญ่มาก กว้าง 36 เมตร และสูงถึง 8.3 เมตร ภายในจะมีปลาหลากหลายชนิด ใช้ชีวิตเหมือนอยู่ตามธรรมชาติ พระเอกของที่นี่ก็คือ ฝูงปลากระเบน Manta Ray ขนาดใหญ่ และ ปลาฉลามหัวฆ้อม ที่จะว่ายอวดโฉม ให้ได้ชมตลอดเวลา ใกล้ๆกันยังมีส่วน Ocean Dome ให้สามารถชมปลาในตู้ ได้ในมุมมองแบบ Panoramic 180 องศา อีกด้วย นอกจากนั้น ยังมี อุโมงน้ำขนาดใหญ่ ออกแบบได้สัมผัสได้หลายมุมมอง คุณจะได้เห็นฝูงปลาฉลาม ขนาดใหญ่ และปลาโลมา รวมทั้งสัตว์ทะเลอีกหลากหลายชนิด ว่ายอยู่ด้านบนของเรา นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโซน ที่จะมีทั้งความรู้ และความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเล
ค้นพบความมหัศจรรย์ไม่มีที่สิ้นสุดของโลกสีฟ้าได้ที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Marine Life Park / SEA AQUARIUM

- ต่อด้วยการชม The Merlion Tower สัญลักษณ์ของ สิงคโปร์ ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นตัวล่าสุด สูงถึง 37 เมตร เราสามารถ ขึ้นไปชม วิว บน Merlion view (ตรงปากสิงโต) เราจะได้เห็นวิว รอบเกาะ Sentosa ที่มีมุมมอง 360 องศา รวมทั้งยังจะได้เห็นทิวทัศน์ ส่วนหนึ่งของเกาะสิงคโปร์ตอนใต้ด้วย

- จากนั้นขึ้น Cable car (Jewel box) ที่ Mount faber ที่นี่คุณจะได้ชมวิว ทิวทัศน์ ของท่าเรือ อ่าว บริเวณเกาะ Sentosa ที่ซึ่งเป็นบริเวณที่สวยงามแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ จากนั้นเดินทางข้ามมาสู่เกาะแห่งความสนุก Sentosa โดย Cable car (Jewel box)
Jewel Box - Cable Car ตัวใหมล่าสุดของ Sentosa จะพาคุณขึ้นสู่ยอดเขา Mount Faber ฝั่งสิงคโปร์ และกลับสู่เกาะ Sentosa (ไป-กลับ 1 รอบ) ชมทัศนีย์ภาพเบื้องล่างของเกาะ Sentosa ที่สวยงาม ท่านจะได้เห็น สิงโต Merlion Towers ที่ตั้งกระหง่านอยู่เบื้องล่าง รวมทั้งจะได้เห็น Resort World และ Universal Studio จากมุมสูงด้วย


- หลังจากลงจาก cable car เป็นเวลาอิสระให้ท่านเที่ยวชมสิ่งอื่นๆ ที่สนใจ ทานอาหารเย็น หรือ ช๊อบปิ้ง

-
ปิดท้ายโปรแกรมด้วยการชม Wings of Time - Animation Show ม่านน้ำแสงเลเซอร์ ประกอบตัวการ์ตูน Multimedia Effects ผสานโลกความเป็นจริงกับโลกของ จินตนาการ ที่สวยสดงดงามและยิ่งใหญ่ตระการตา ที่นี่ตัวการ์ตูนทุกตัว มีชิวิตและพร้อมจะพาคุณโบยบินไปในดินแดนที่สวยงาม ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ และ ความช่วยเหลือ

Marine Life Park / Sea Aquarium , Merlion tower, Jewel box - Cable car , Wings of Time
ทัวร์นี้ไม่มีไกด์ เดินทางด้วยรถตู้

เวลาทำทัวร์ ราคา (บาท)
รถมารับ
ที่โรงแรม
ระยะเวลา
ทำทัวร์

ลูกค้าที่ จองแพคเกจ
หรือโรงแรมกับเว็บแล้ว

ลูกค้าทั่วไป
ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก
13.30 6 ชั่วโมงครึ่ง 2,550 1,750 2,650 1,800
จองทัวร์ / สอบถาม
   
เซ็นโตซ่า วิงส์ออฟไทม์
SENTOSA 2
(no guide, include dinner)Sentosa 2 (no guide, include dinner)
ราคารวม รถรับ-ส่ง โรงแรม, Marine Life Park/Sea Aquarium, Merlion tower, Jewel box - Cable car, Song of the sea, Dinner
ทัวร์นี้ไม่มีไกด์ เดินทางด้วยรถตู้

เซนโตซ่า เกาะแห่งความสนุกทุกรูปแบบ สถานที่ท่องเที่ยว อันเลื่องชื่อ ของ ประเทศ สิงคโปร์
เริ่มการเดินทางด้วยการนำท่าน
ชม Marine Life Park / Sea Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น่้ำแห่งใหม่ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ ที่จะพาคุณและครอบครัว ใด้มีช่วงเวลาท่องเที่ยวที่น่าจดจำ ด้วยแรงบันดาลใจ จากสิ่งมหัศจรรย์ทางทะเล จากที่ต่างๆ บนโลกนี้ เราจะเริ่มต้นสำรวจพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่รวบรวมสิ่งมหัศจรรยทางทะเลมากกว่า 800 ชนิดของสัตว์ทะเลลึกในมหาสมุทร ไฮไลท์ของที่นี่ก็์จะเป็นตู้ปลาที่มีขนาดใหญ่มาก กว้าง 36 เมตร และสูงถึง 8.3 เมตร ภายในจะมีปลาหลากหลายชนิด ใช้ชีวิตเหมือนอยู่ตามธรรมชาติ พระเอกของที่นี่ก็คือ ฝูงปลากระเบน Manta Ray ขนาดใหญ่ และ ปลาฉลามหัวฆ้อม ที่จะว่ายอวดโฉม ให้ได้ชมตลอดเวลา ใกล้ๆกันยังมีส่วน Ocean Dome ให้สามารถชมปลาในตู้ ได้ในมุมมองแบบ Panoramic 180 องศา อีกด้วย นอกจากนั้น ยังมี อุโมงน้ำขนาดใหญ่ ออกแบบได้สัมผัสได้หลายมุมมอง คุณจะได้เห็นฝูงปลาฉลาม ขนาดใหญ่ และปลาโลมา รวมทั้งสัตว์ทะเลอีกหลากหลายชนิด ว่ายอยู่ด้านบนของเรา นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโซน ที่จะมีทั้งความรู้ และความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเล
ค้นพบความมหัศจรรย์ไม่มีที่สิ้นสุดของโลกสีฟ้าได้ที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Marine Life Park / SEA AQUARIUM

- ต่อด้วยการชม The Merlion Tower สัญลักษณ์ของ สิงคโปร์ ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นตัวล่าสุด สูงถึง 37 เมตร เราสามารถ ขึ้นไปชม วิว บน Merlion view (ตรงปากสิงโต) เราจะได้เห็นวิว รอบเกาะ Sentosa ที่มีมุมมอง 360 องศา รวมทั้งยังจะได้เห็นทิวทัศน์ ส่วนหนึ่งของเกาะสิงคโปร์ตอนใต้ด้วย

- จากนั้นขึ้น Cable car (Jewel box) ที่ Mount faber ที่นี่คุณจะได้ชมวิว ทิวทัศน์ ของท่าเรือ อ่าว บริเวณเกาะ Sentosa ที่ซึ่งเป็นบริเวณที่สวยงามแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ จากนั้นเดินทางข้ามมาสู่เกาะแห่งความสนุก Sentosa โดย Cable car (Jewel box)
Jewel Box - Cable Car ตัวใหมล่าสุดของ Sentosa จะพาคุณขึ้นสู่ยอดเขา Mount Faber ฝั่งสิงคโปร์ และกลับสู่เกาะ Sentosa (ไป-กลับ 1 รอบ) ชมทัศนีย์ภาพเบื้องล่างของเกาะ Sentosa ที่สวยงาม ท่านจะได้เห็น สิงโต Merlion Towers ที่ตั้งกระหง่านอยู่เบื้องล่าง รวมทั้งจะได้เห็น Resort World และ Universal Studio จากมุมสูงด้วย


- รับประทานอาหารเย็น อาหารแบบบุฟเฟ่ [International Buffet]

-
ปิดท้ายโปรแกรมด้วยการชม Wings of Time - Animation Show ม่านน้ำแสงเลเซอร์ ประกอบตัวการ์ตูน Multimedia Effects ผสานโลกความเป็นจริงกับโลกของ จินตนาการ ที่สวยสดงดงามและยิ่งใหญ่ตระการตา ที่นี่ตัวการ์ตูนทุกตัว มีชิวิตและพร้อมจะพาคุณโบยบินไปในดินแดนที่สวยงาม ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ และ ความช่วยเหลือ

Marine Life Park / Sea Aquarium, Merlion tower, Jewel box - Cable car, Wings of Time , Dinner
ทัวร์นี้ไม่มีไกด์ เดินทางด้วยรถตู้

เวลาทำทัวร์ ราคา (บาท)
รถมารับ
ที่โรงแรม
ระยะเวลา
ทำทัวร์

ลูกค้าที่ จองแพคเกจ
หรือโรงแรมกับเว็บแล้ว

ลูกค้าทั่วไป
ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก
13.30 6 ชั่วโมงครึ่ง 2,990 2,200 3,100 2,300
จองทัวร์ / สอบถาม
   
เซ็นโตซ่า Wings of Time
SENTOSA 3
(with guide)

Sentosa 3 (with guide)
ราคารวม รถรับ-ส่ง โรงแรม, Cable Car, Underwater World, Dolphin Show, Madame Tussuads and Wing of time
ทัวร์นี้มีไกด์ภาษาอังกฤษ เดินทางด้วยรถ Coach


เซนโตซ่า
เกาะแห่งความสนุกทุกรูปแบบ สถานที่ท่องเที่ยว อันเลื่องชื่อ ของ ประเทศ สิงคโปร์

เริ่มการเดินทางด้วยการนำท่านไปขึ้น Cable car (Jewel box) ที่ Mount faber ที่นี่คุณจะได้ชมวิว ทิวทัศน์ ของท่าเรือ อ่าว บริเวณเกาะ Sentosa ที่ซึ่งเป็นบริเวณที่สวยงามแห่งหนึ่งในสิงคโปร์
จากนั้นเดินทางข้ามมาสู่เกาะแห่งความสนุก Sentosa โดย Cable car (Jewel box)

เมื่อเดินทางถึง เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) เราจะพาท่านเข้าชม
ความน่ารักและแสนรู้ ของ Dolphin lagoon การแสดงโชว์ ปลาโลมา สีชมพู ที่จะมาพร้อมกับความสดใส น่ารัก และความสนุกสนาน และบางท่านอาจโชคดี ได้ลงไปร่วมโชว์ และได้สัมผัสปลาโลมา ต่อด้วยชมชีวิตสัตว์โลกไต้น้ำ Under waterworld อันโด่งดัง และเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ ชมอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่จะพาเราลอดเลื่อนผ่านโลกใต้น้ำ ที่จะทำให้เราได้สัมผัสและเห็นมุมมองเหมือนกับเราได้อยู่ในโลกใต้ท้องทะเลลึก จริงๆ อย่าลืมถ่ายรูปเก็บความประทับใจกลับบ้าน
จากนั้นเข้าชม Madame Tussuads ชมหุ่นขี้ผึ้ง เหล่าเซเลบริตี้ นักแสดง นักร้องระดับโลก ที่คุณชื่นชอบ
และเก็บภาพประทับใจตามชอบแบบไม่ต้องรอตัวจริง

รับประทานอาหารเย็น อาหารแบบบุฟเฟ่ [International Buffet]

และปิดท้ายโปรแกรมด้วยการชม Wings of Time - Animation Show ม่านน้ำแสงเลเซอร์ ประกอบตัวการ์ตูน Multimedia Effects ผสานโลกความเป็นจริงกับโลกของ จินตนาการ ที่สวยสดงดงามและยิ่งใหญ่ตระการตา ที่นี่ตัวการ์ตูนทุกตัว มีชิวิตและพร้อมจะพาคุณโบยบินไปในดินแดนที่สวยงาม ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ และ ความช่วยเหลือ

ราคารวม รถรับ-ส่ง โรงแรม,
Cable Car, Madame Tussauds, Underwater+Pink Dolphins, Buffet Dinner with Drink and Wings of Time
ทัวร์นี้มีไกด์ภาษาอังกฤษ เดินทางด้วยรถ Coach

เวลาทำทัวร์ ราคา (บาท)
รถมารับ
ที่โรงแรม
ระยะเวลา
ทำทัวร์

ลูกค้าที่ จองแพคเกจ
หรือโรงแรมกับเว็บแล้ว

ลูกค้าทั่วไป
ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก
13.30 6 ชั่วโมง 2,550 1,750 2,700 1,800
จองทัวร์ / สอบถาม
   
universal studios
UNIVERSAL ONE DAY TOUR
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
UNIVERSAL ONE DAY TOUR
(hotel transfer + uss ticket + wings of time)
วลาเปิดบริการ
วันธรรมดา: 9:00 hrs – 19:00 hrs / วันหยุด: 9:00 hrs- 20:00 hrs

universal studios singapore
เวลาทำทัวร์
รถมารับที่โรงแรม ระยะเวลาทำทัวร์
9.00 11 ชั่วโมง
ลูกค้าที่ จองแพคเกจ
หรือโรงแรมกับเว็บแล้ว
Adult Child
2,900 2,400
ลูกค้าทั่วไป
Adult Child
3,000 2,500

เริ่มการเดินทางจากโรงแรมไปยังเกาะ Sentosa
Universal Studios Singaopre
เพลิดเพลินกับส่วนสนุก แห่งใหม่ของโลก ที่สร้างจากจินตนาการ สถานที่ และ ตัวละคร ตามแบบฉบับของโลกภาพยนต์ ฮอลลีวู๊ด
ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วย เครื่องเล่น 24 ชนิด จากพื้นที่รวมทั้งหมด 7 โซน (Movie Theme park)
1. New York (โซนนิวยอร์ค)     
2. Sci-Fi City (โซน วิทยาศาสตร์ และโลกแห่งอนาคต)
3. Ancient Egypt (โซน เปิดตำนานแห่งอียิปต์โบราณ)
4. The Lost World (โซนเดอะลอสเวิลด์)
5. Far Far Away Castle (โซนปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์)
6. Madagascar (โซนมาดาร์กัสการ์)
7. Hollywood (โซนฮอลลีวูด)

ปิดท้ายโปรแกรมด้วยการชม Wings of Time - Animation Show ม่านน้ำแสงเลเซอร์ ประกอบตัวการ์ตูน Multimedia Effects ผสานโลกความเป็นจริงกับโลกของ จินตนาการ ที่สวยสดงดงามและยิ่งใหญ่ตระการตา ที่นี่ตัวการ์ตูนทุกตัว มีชิวิตและพร้อมจะพาคุณโบยบินไปในดินแดนที่สวยงาม ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ และ ความช่วยเหลือ

ราคารวม
** บริการรถรับส่งไป -กลับ โรงแรม - เกาะ sentosa - โรงแรม
** ตั๋ว universal เป็นแบบ 1 วัน (One Day Pass) ใช้เป็นบัตรผ่านประตู และเล่นเครื่องเล่นใน Universal Studios ทุกอย่าง
** บัตร wings of time รอบที่กำหนดจากทางสิงคโปร์
หมายเหตุ;
** ไม่มีไกด์

จองบัตร / สอบถาม
   

SINGAPORE
City Experience Tour
Singapore City Experience Tour with Lunch

เจ้าหน้าที่มารับที่บริเวณ lobby โรงแรม นำท่าน สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวสิงคโปร์ ในอีกหนึ่งรูปแบบ กับการเทียวชมสถาปัตยกรรม ชมความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวสิงคโปร์ รวมทั้งยังได้ ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิสิทธิ์ จากวัดที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์
เริ่มต้น Singapore Experience ด้วยการนำท่านเข้าชม วัดฮินดูเก่าแก่ วัดศรีมาริอัมมัน (Sri Mariamman Temple) จากนั้นชวนท่านไปไหว้พระเขี้ยวแก้ว แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (The Buddha Tooth Relic) ไหว้พระ ชมพุทธพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด จากนั้นเดินทางไปเที่ยวต่อที่ วัดฮกเกี้ยนเก่าแก่และสวยงาม วัดเทียนฮกเก๋ง (Thian Hock Heng Temple) และปิดท้ายรายการด้วยการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (The Kwan Im Thong Hood Cho Temple)


ในแต่ละสถานที่เจ้าหน้าที่ จะมีเวลาในการชมแห่งละ 30 นาที 
และก่อนจบรายการทัวร์ เราจะปิดท้ายกันด้วยประสบการณ์ความอิ่มอร่อยกับ "ข้าวมันไก่สิงคโปร์ " อาหารยอดนิยมของชาวสิงคโปร์ที่คุณควรได้มีโอกาสได้ลองชิมสักครั้ง หากได้มาเยี่ยมเยือนสิงคโปร์
-----
วัดศรี
มาริอัมมัน (Sri Mariamman Temple) เป็นวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์ เดิมสร้างด้วยไม้ในปี ค.ศ. 1827  ต่อมาในปี ค.ศ. 1862 จึงได้มีการบูรณะปรับปรุงเป็นอิฐและปูน จนเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ที่หน้าวัด และตามหลังคา จะประดับไปด้วยงานแกะสลักรูปเทพเจ้า ตามเรื่องราวมากมาย
วัดฮินดูที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามน่าทึ่งแห่งนี้
ถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์/รูปแบบ ของวัดในแบบมิลักขะ เพื่ออุทิศถวายแด่ พระศรีมาริอัมมัน หรือ พระอุมาเทวี (เทวีแห่ง อำนาจ สันติสุข และความงาม) ผู้เป็นมเหสีแห่งพระศิวะ ในวัดยังคงขนบธรรมเนียมประเพณี และ พิธีกรรมดั้งเดิมของชาวอินเดีย การเข้าชมสามารถทำได้ตามปกติ แต่ควรมีความสำรวมและปฏิบัติตามกฏระเบียบของทางวัดด้วย

วัดพระเขี้ยวแก้ว และ พุทธพิพิธภัณฑ์ (The Buddha Tooth Relic & Museum ) วัดพระุเขี้ยวแก้ว เป็นวัดในพุทธศาสนา ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์  (สร้างด้วยเงินทุนราว 53 ล้านเหรียญสิงคโปร์) ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง เป็นที่ประดิษฐาน พระเขียวแก้ว (พระสารีริกธาตุ ชิ้นส่วนฟัน) แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไว้ให้ชาวพุทธศานิกชนได้บูชากราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์สำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งประกอบไปด้วยภาพวาด งานแกะสลัก ห้องสมุดที่รวบรวมพระธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา พระพุทธรูปโบราณ ที่หาชมได้ยากยิ่ง วัดพระเขี้ยวแก้วแห่งนี้เป็นวัดให้ความสำคัญกับ พระไมตรี ซึ่งหมายถึง 'ความเห็นอกเห็นใจ

วัดศรีมาริอัมมัน สิงคโปร์Sri Mariamman Temple Singaporeวัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์

วัดเทียนฮกเก๋ง (Thian Hock Heng Temple)
เป็นหนึ่งในวัดฮกเกี้ยนที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดในสิงคโปร์
ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1821-1822
สร้างขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนเทพธิดาแห่งท้องทะเล (Ma Zu Po) ผู้มีอิทธิฤทธิ๋ช่วยให้คลื่นลมสงบ โดยมีความเชื่อว่าทำให้ชาวจีนในยุคสมัยนั้นได้เดินทาง ทางเรือ จนมาถึงสิงคโปร์ ได้อย่างปลอดภัย วัดแห่งนี้ถูกสร้างโดยสถาปัตยกรรมแบบจีนตอนใต้
โดยใช้วัสดุชั้นดีต่างๆ จากหลายประเทศ ที่สำคัญการก่อสร้าง จะไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ัตัวเดียว องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้วัดเทียนฮกเก๋ง ดูสวยงามแปลกตา น่าสนใจ และถือเป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด


วัดเจ้าแม่กวนอิม (The Kwan Im Thong Hood Cho Temple)ระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้าแห่งความเมตตา
วัดนี้เป็นวันที่มีชื่อเสียงมาก
ในสิงคโปร์ วัดนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่เีพียง 500 ตารางเมตร ในปี ค.ศ. 1884 จากนั้น เนื่องจากวัดได้มีผู้คนจำนวนมากหลั่งไหล เข้าไปกราบไหว้ศักการะ เจ้าแม่กวนอิม จึงได้มีการบูรณะปรับปรุง ขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นในปี ค.ศ. 1983 โดยมีการนำเอาสถาปัตยกรรมแบบจีน และคำจารึกต่างๆ มาให้ผู้คนได้ชมกันด้วย เชื่อว่าผู้ใดที่ได้มาไหว้ศักการะเจ้าแม่กวนอิมแล้ว ผู้นั้นจะได้พบกับความโชคดี

หากยังไม่เต็มอิ่มกับวัดฮินดู ยังมีวัดฮินดูขนาดเล็กอีกแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า วัดศรีกฤษณะ (Sri Krishnan Tample) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับวัดเจ้าแม่กวนอิม ให้แวะชมอีกด้วย วัดศรีกฤษณะ แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายให้กับพระกฤษณะ (พระศิวะหรือพระอิศวร) ซึ่งเป็นเทพแห่งความรัก เสียงเพลง และศิลปะการร่ายรำ

วัดเทียนฮกเก๋ง สิงคโปร์วัดเจ้าแม่กวนอิม สิงคโปร์วัดศรีกฤษณะ สิงคโปร์
รับประทานอาหารกลางวัน (เจ้าหน้าที่จัดให้)
บริการท่านด้วย อาหารยอดนิยม ของชาวสิงคโปร์  "ข้าวมันไก่สิงคโปร์ " เมนูอร่อย ที่คุณไม่ควรพลาด หากได้ไปเยี่ยมเยือน สิงคโปร์
 

ราคารวม รถรับ-ส่ง โรงแรม

เวลาทำทัวร์ ราคา (บาท)
รถมารับ
ที่โรงแรม
ระยะเวลา
ทำทัวร์

ลูกค้าที่ จองแพคเกจ
หรือโรงแรมกับเว็บแล้ว

ลูกค้าทั่วไป
ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก
9.00 3 ชั่วโมงครึ่ง 1,500 1,000 1,700 1,100
จองทัวร์ / สอบถาม
   
สวนนกจูร่ง สิงคโปร์
JURONG BIRD PARK

Jurong Bird Park (สวนนกจูร่ง)
สวนนกจูร่ง
สวนนกที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์์และไม่เคยที่จะว่างเว้นจากนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ สวนนกจูร่ง แห่งนี้เป็นสวนนก ที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับต้นๆ ของเอเชีย เป็นที่ที่รวบรวมนกกว่า 9000 ตัว มากกว่า 600 สายพันธุ์ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณจะได้ถ่ายรูปกับนกแก้วสีสวย หลากหลายพันธุ์ ชมฝูงนกฟลาแมงโก้ และ ฝูงนก Peligan ที่อยู่กันอย่างเป็นธรรมชาติ ชมความเป็นอยู่และความน่ารักของนกเพนกวิน ที่อาศัยอยู่ในบรรยากาศขั้วโลกเหนือจำลอง นอกจากนั้น คุณยังจะได้ชม น้ำตกที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์ที่สูงที่สุดในโลกด้วย สวนนกจูร่ง จะมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยป่าชื้นที่ร่มรื่น คุณสามารถมาเลือก
ที่จะเดินชม หรือ จะเลือกนั่งรถ โมโนเรล (รถราง) แบบสบาย ๆ ชมรอบๆ สวนนกแห่งนี้ ก็สามารถทำได้
นอกจากนี้ คุณยังจะได้เพลิดเพลินกับการแสดงของเหล่านกแสนรู้ (มีแสดงเป็นรอบ) เป็นการแสดงโชว์ของนกหลากสายพันธุ์ ที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดี ซึ่งผู้ชมจะได้มีส่วนร่วมกับการแสดงโชว์ที่สนุกสนานอีกด้วย

ราคารวม รถรับ-ส่ง โรงแรม บัตรเข้าสวนนก และบัตรรถราง

เวลาทำทัวร์ ราคา (บาท)
รถมารับ
ที่โรงแรม
ระยะเวลา
ทำทัวร์

ลูกค้าที่ จองแพคเกจ
หรือโรงแรมกับเว็บแล้ว

ลูกค้าทั่วไป
ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก
09.00 3 ชั่วโมงครึ่ง 1,200 800 1,300 900
จองทัวร์ / สอบถาม
   
night safari singapore
Night Safari
+ Tram

Night Safari (ไนท์ซาฟารี สิงคโปร์ )
สนุกกับสวนสัตว์เปิดยามค่ำคืน ที่นี่คุณจะได้สัมผัสชีวิตสัตว์ป่า ได้อย่างใกล้ชิด สัตว์ป่ามากกว่า 900 ตัว จากนานาประเทศ
กว่า 135 สายพันธุ์ ที่คุณไม่สามารถหาดูได้จากที่ไหน โดยคุณสามารถจะเลือก นั่งรถราง (Tram) แบบสบายๆ ที่จะพาคุณดูสัตว์ป่าในยามค่ำคืน ตามจุดต่างๆ พร้อมคำบรรยาย หรือจะเลือก เดินเท้า ย่ำดินตามทางเดินแบบการเดินป่าซาฟารี ก็มีให้เลือก นอกจากนั้นยังมีการแสดงของเหล่าสัตว์ แสนรู้ให้คุณได้ชมอีกด้วย เป็นอีกโปรแกรม ที่เราแนะนำ และคุณไม่ควรพลาด


ราคารวม รถรับ-ส่ง โรงแรม บัตรเข้าสวนสัตว์ และบัตรรถราง

เวลาทำทัวร์ ราคา (บาท)
รถมารับ
ที่โรงแรม
ระยะเวลา
ทำทัวร์

ลูกค้าที่ จองแพคเกจ
หรือโรงแรมกับเว็บแล้ว

ลูกค้าทั่วไป
ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก
17.30 3 ชั่วโมงครึ่ง 1,500 900 1,700 1,000
จองทัวร์ / สอบถาม
   

Zoo Logical
Rainforest
+Tram

สวนสัตว์สิงคโปร์ Zoo Logical and Rainforest
สวนสัตว์แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสวนสัตว์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เพราะบรรจงสร้างเลียนแบบ ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้สัตว์อาศัยอยู่ได้ใกล้เคียงกับชีวิตพวกมันที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติฺมากที่สุด สวนสัตว์เปิดแห่งนี้มีสัตว์ต่างๆ มากถึง 2,000 ตัว
รวม 240 ชนิด เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมสัตว์ต่างๆ เด็กๆ จะได้ชมโชว์การให้อาหารหมีขั้วโลก โชว์ลิงและสัตว์เลื้อยคลาน สวนสัตว์นี้ยังเป็นที่รู้จักในโปรแกรมการเพาะพันธุ์ลิงอุรังอุตัง และมีฝูงสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ประเภทนี้เป็นฝูงใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ สวนสัตว์สิงคโปร์ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อื่นๆ เช่น กวางเนื้อทรายจากเกาะบาวีน ของประเทศอินโดนีเซียที่หาดูได้ยาก เสือสุมาตรา เสือลายเมฆ ลิงโกลเด้น ไลออน และเสือชีตาห์ รางวัลมากมายที่สวนสัตว์แห่งนี้ได้รัีบนั้นก็น่าจะสามารถการันตีได้ว่า สวนสัตว์แห่งนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

ราคารวม รถรับ-ส่ง โรงแรม บัตรเข้าสวนสัตว์ และบัตรรถราง(Tram)

เวลาทำทัวร์ ราคา (บาท)
รถมารับ
ที่โรงแรม
ระยะเวลา
ทำทัวร์

ลูกค้าที่ จองแพคเกจ
หรือโรงแรมกับเว็บแล้ว

ลูกค้าทั่วไป
ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก
09.00 3 ชั่วโมงครึ่ง 1,200 800 1,300 900
จองทัวร์ / สอบถาม
   
singapore discovery centre
SINGAPORE
Discovery Centre

Singapore Discovery Centre
ศูนย์รวมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ ที่ที่คุณจะได้รับรู้เรื่องราวของประเทศสิงคโปร์ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต
เป้าหมายหลักของสิงคโปร์ดีสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ก็คือ การประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆของสิงคโปร์ผ่านทางสิ่งบันเทิงและกิจกรรม อินเตอร์แอกทีฟต่างๆ หลังจากการปรับปรุงที่แห่งนี้ก็เริ่มต้นการเดินทางใหม่ในฐานะแหล่งท่อง เที่ยวแบบบันเทิงอิงการศึกษา (Edutainment) ซึ่งเปิดต้อนรับทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สิงคโปร์ดีสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ ออกแบบโดยสมาคม Ralph Appelbaum Associates (RAA) ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก สมาคมนี้เป็นผู้สนับสนุนการออกแบบพิพิธภัณฑ์ และสถานบันต่างๆอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์การล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบัน Smithsonian Institute ในกรุงวอชิงตัน ดีซี รวมถึงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในไต้หวันอีกด้วย
หนึ่งใน จุดเด่นหลายอย่างของของที่นี่ก็คือ “ดีไซน์สตูดิโอ” แบบทีมเบสอินเตอร์แอกทีฟแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ถือกันว่าเป็นอัญมณีล้ำค่าของสิงคโปร์ดีสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ นั่นก็คือ วิชันนาเรียม (Visionarium) เป็นลูกโลกขนาดยักษ์ที่มีฉากหุ้มกว้าง 360 องศาอยู่ด้านใน ในแต่ละรอบ รับคนได้ถึง 120 คนจะสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนสิงคโปร์ให้กลายเป็น เมืองที่ดีที่สุดของโลกได้อย่างไร ทั้งสำหรับการใช้ชีวิต ทำงาน และการเล่น รูปแบบสุดท้ายจะถูกแสดงออกมาเป็นภาพทางฉากที่หุ้มลูกโลก

สิ่งน่าสนใจอื่นมีดังนี้:

1
เกตเวย์ (Gateway)
จุดแสดงนี้มีการใช้ 3 ธาตุ นั่นก็คือ ไฟ ดิน และลม เพื่อใช้แสดงประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ในแบบตื่นเต้น โฉบเฉี่ยว และสดใหม่
2
โรงภาพยนตร์โซสิงคโปร์ (So Singapore Theatre)
อะไรทำให้สิงคโปร์เป็นสิงคโปร์?
3
ผู้ประกาศข่าวสด (On Location Reporter)
นักท่องเทียวจะสามารถสัมผัสกับความระทึกใจของการเป็นสื่อมวลชนการถ่ายทอดสดได้ที่นี่
4
เซคูริตี้พาวิวเลียน (Security Pavilion)
ที่ Security Pavilion คุณจะมองเห็นภาพรวมว่าทำไมสิงคโปร์จึงไม่นิ่งนอนใจที่จะรักษาระดับความปลอดภัยให้สูงที่สุด
5
ยูนิตี้พาวิวเลียน (Unity Pavilion)
Unity Pavilion มีจุดเด่นคือการโชว์ตอบปัญหาแบบฉับไว เรื่องซับซ้อน และเกมส์ที่คุณได้เล่นเอง
6
iWerks THEATRE
โรงหนัง 3 มิติ ระดับโลก ที่มีการฉายภาพได้ทั้ง 2 มิติ 3 มิติ แสดงผลที่จอ Flat-Screen ขนาดใหญ่ 1 รอบ จุคนได้ 344 ที่นั่ง

เวลาทำทัวร์ ราคา (บาท)
รถมารับ
ที่โรงแรม
ระยะเวลา
ทำทัวร์

ลูกค้าที่ จองแพคเกจ
หรือโรงแรมกับเว็บแล้ว

ลูกค้าทั่วไป
ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก
13.30 3 ชั่วโมงครึ่ง 1,200 800 1,300 900
จองทัวร์ / สอบถาม

ราคารายการทัวร์ รวม
      - บัตรเข้าชม
      - รถรับ-ส่ง (โรงแรม-สถาที่ทำทัวร์-โรงแรม)
      - เจ้าหน้าที่ดูแลชาวสิงคโปร์ (พูดภาษาอังกฤษ) 
      ยกเว้น
    
  - รายการ Singapore Flyer และ Singapore Universal Studio

        จะบริการเฉพาะบัตรเข้า เท่านั้น ไม่รวม รถรับส่ง เจ้าหน้าที่ดูแลชาวสิงคโปร์พูดภาษาอังกฤษ

      - รายการทัวร์ Sentosa 2 จะมีบริการไกด์เป็นชาวสิงคโปร์พูดภาษาอังกฤษ


ราคารายการทัวร์ ไม่รวม
      - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าช๊อปปิ้ง ค่าอาหาร และอื่นๆ ที่ไม่ได้แจ้งไว้ในรายการทัวร์
      - ค่ารถรับส่ง ในสถานที่ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่ระบุ

หมายเหตุ
** เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย
** เด็กอายไม่เกิน 11 ปี ค่าใช้จ่ายตามตารางราคาเด็ก
** รายการทัวร์ และ บัตร จะต้องจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนเดินทาง
** รายากรทัวร์สิงคโปร์ ส่วนใหญ่ไม่ต้องมีการอธิบาย เจ้าหน้าที่จะไม่ติดตามเข้าไปด้วย แต่จะแนะนำ แจ้งระยะเวลาที่ให้ชม และแจ้งจุดนัดพบก่อนเข้าชม
     เช่น Sea Aauarium, Dolphin Lagoon, Wings of Time , วัดต่างในสิงคโปร์
** การกำหนดหรือเลือกรายการทัวร์ ควรกำหนดให้เหมาะสม และสอดคล้องกับเวลาที่มีอยู่ด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง
** รายการทัวร์ทุกรายการเจ้าหน้าที่สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม
ทุกรายการทัวร์ มีบริการ รถรับส่ง / เจ้าหน้าที่ดูแล ชาวสิงคโปร์ / บัตรค่าเข้าชม ให้ฟรี !!
All Tours include Transportation / Local Staff / Admission fee
 
บัตร Singapore Flyer / บัตร Universal Studios
สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อแพคเกจกับทางเราแล้วเท่านั้น

Singapore Flyer
SINGAPORE FLYER

Singapore Flyer Ticket (บัตร สิงคโปร์ฟลายเออร์) **งดให้บริการชั่วคราว**
Pick up : 30 Raffles Aveune , Marina Bay
(รายการนี้บริการเฉพาะบัตรต้องเดินทางเองไม่มีรถมารับที่โรงแรม และสงวนสิทธิ์สำหรับ ลูกค้าที่ซื้อ แพคเกจ กับทางเราแล้วเท่านั้น)
Starting : 08.30 - 22.30
Duration : 37 minute daily

ให้คุณได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของ Flyer ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก วงล้อที่มีความสูงถึง ทัศนียภาพอันงดงามแบบพาโนรามาวิวของสิงคโปร์ ในมุมมองแบบ 360 องศา

Singapore Flyer ตั้งอยู่ที่อ่าว มาริน่า เบย์ (Marina Bay) บนชั้นที่สามของห้างรีเทล เทอร์มินอล (Retail Terminal)
บน singapore Flyer คุณจะสามารถชมทัศนียภาพจากจุดสุดของ Singapore Flyer ที่สูงถึง 165 เมตร จากพื้นดิน
มุมมองด้านสูงที่จะทำให้คุณได้เห็น วิวของอ่าวมาริน่า อันเลื่องชื่อ ที่คราคร่ำไปด้วยเรือขนส่งสินค้าน้อยใหญ่ และแม่น้ำสิงคโปร์ แม่น้ำเส้นสำคัญของประเทศสิงคโปร์ รวมไปถึงตึกสูงระฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นมามากมาย พร้อมกับความเจริญทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ที่สำคัญที่สุดคือคุณจะได้เก็บภาพประทับใจ ของท้องฟ้าที่สวยงามของสิงคโปร์ และเมืองสิงคโปร์ ทั้งเมืองได้อย่างเต้มตา

Capsule Singapore Flyer มุมมองจาก สิงคโปร์ ฟลายเออร์
สิงคโปร์ ฟลายเออร์ ราคา (บาท)
เวลาทำการ ระยะเวลา
1 รอบ

ลูกค้าที่ จองแพคเกจ
หรือโรงแรมกับเว็บแล้ว

ผู้ใหญ่ เด็ก
08.30-18.00 35 นาที 800 525
18.00-22.30 35 นาที 800 525
จองบัตร / สอบถาม
   
universal studios
UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE ONE DAY PASS
(บัตร ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ 1 วัน
)
บัตร Universal Studios สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อแพคเกจกับทางเราก่อนแล้วเท่านั้น
วลาเปิดบริการ
วันธรรมดา: 9:00 hrs – 19:00 hrs / วันหยุด: 9:00 hrs- 20:00 hrs

universal studios singapore
ราคาบัตร 1 Day Pass (บาท)
Adult Child
1,620 1,200
ราคาบัตร 1 Day Pass + รถรับ-ส่ง (บาท)
Adult Child
2,550 2,100
Universal Studios Singaopre
เพลิดเพลินกับส่วนสนุก แห่งใหม่ของโลก ที่สร้างจากจินตนาการ สถานที่ และ ตัวละคร ตามแบบฉบับของโลกภาพยนต์ ฮอลลีวู๊ด
ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วย เครื่องเล่น 24 ชนิด จากพื้นที่รวมทั้งหมด 7 โซน (Movie Theme park)
1. New York (โซนนิวยอร์ค) : เริ่มต้นความสนุก ด้ายการเดินเข้าสู่ถนนสายคลาสสิค ที่ตกแต่งด้วย และจำลองเอา บรรยากาศ
    สถาปัตยกรรม ตึก บ้านรือน รถ และร้านค้าต่าง ในยุคเก่าของเมืองนิวยอร์ค
    +  Light, Camera Action! Hosted  ชมการแสดง Special Effect ที่สร้างโดยผู้กำกับชื่อก้องโลก Steven Spielberg
    
2. Sci-Fi City (โซน วิทยาศาสตร์ และโลกแห่งอนาคต) :โซนที่มีการตกแต่งแบบ ล้ำสมัย พร้อมเครื่องเล่นแห่งโลกอนาคต
    + Battlestar Galactica เครื่องเล่น รถไฟเหาะตีลังกา รางคู่ ที่สูงที่สุดในโลก (42.5 เมตร)
       วิ่งบนความเร็ว 90 กม/ชั่วโมง จากหนังดัง Battlestar Galactica  เครื่องเล่นจะแบ่งเป็น สองสีสองแบบ คือ
       Battlestar Human (รางสีแดง) ที่นั่งจะเป็นแบบรถไฟเหาะทั่วไป เท้าจะติดพื้น
       Battlestar Galactica Cylon (รางสีฟ้า) ที่นั่งจะเป็นแบบห้อยขา เท้าจะไม่ติดพื้น
    + Accelerator เครื่องเล่นสำหรับคนที่รักการหมุน ที่นั่งจะเป็นวงกลม คล้ายถ้วยกาแฟขนาดใหญ่ และหมุนด้วยความเร็ว
    + Transformers the Ride เครื่องเล่น Simulator ที่จะพาเราผ่านฉาก มันส์ ๆ ของหนังเรื่อง Transformers
        เหมือนอยู่ในเหตุการณ์ในหนังจริงๆ สร้างโดยทีมงานที่สร้างหนังเรื่อง Transformers ใครที่ชอบ Transformers ไม่ควรพลาด

3. Ancient Egypt (โซน เปิดตำนานแห่งอียิปต์โบราณ) :
    + Revenge Of The Mummy (รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่) : รถไฟเหาะความเร็วสูง (90 กม/ชม) ค้นหาสมบัติแห่งฟาโรห์         และปริศนาแห่งมัมมี่
    + Treasure Hunters (ทีเซอร์ ฮันเตอร์) : นั่งรถจิ๊ป ตลุยไปในทะเลทรายอียิปต์โบราณ ค้นหาขุมทรัพย์

4. The Lost World (โซนเดอะลอสเวิลด์) : โลกล้านปีที่สูญหาย  ดินแดนที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆ ที่สาบสูญ 
    + Jurassic Park Rapids Adventure (จูราสสิคพาร์ค ราปิดแอดเวนเจอร์) : ล่องแก่ง  
        ผจญภัยในดินแดนที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์ ผ่านเรื่องราวของหนังเรื่อง Jurassic Park ทั้งห้อง lab         และโรงงานที่ถูกทำลาย จากไดโนเสาร์ บางทีคุณอาจต้องพุ่งตัวลงมาสู่สายน้ำเบื้องล่างเพื่อหลบหนี เจ้าที-เร็กซ์ ตัวร้าย
    + Canopy Flyer สำรวจ The Lost World ในมุมสูง ด้วยเครื่องเล่นแบบกระเช้าห้อยขา ความเร็วสูง ที่จะวิ่งฉวัดเฉวียน
        อยู่บนรางด้านบนรอบๆ The Lost World zone
    + Dino Soarin เครื่องเล่นคล้ายม้าหมุนแต่ที่นั่งจะเป็นตัวไดโนเสาร์
    + Water World ตื่นเต้นกับการแสดงโชว์ ของสตั้นท์ ในแบบฉบับของ Water World (แสดงเป็นรอบ)

5. Far Far Away Castle (โซนปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์) : ดินแดนแห่งเทพนิยาย
    + Sherk 4-D Adventure ที่นี่ท่านจะได้พบกับ ฮีโร่ ตัวเขียว เชรค และเจ้าหญิงฟิโอน่า ในแบบฉบับของหนัง 4 มิติ    
       ที่คุณจะต้องตื่นเต้น และ ประทับใจ
    + Enchanted Airways รถไฟเหาะรูปมังกร
    + Magic Potion Spin ชิงช้าสวรรค์เล็กๆ ที่ตั้งอยู่ภายในร้านขายของที่ระลึก Fairy Godmother

6. Madagascar (โซนมาดาร์กัสการ์) : มาดาร์กัสการ์ ป่วนป่าแอฟริกา
   + Madagascar A Crate Adventure : ล่องเรือ ผ่านดินแดนแห่งสีสรร และการ์ตูน
    ผจญภัย ผ่านเรื่องราวต่างๆ  เสมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของ ภาพยนตการ์ตูน มาดากัสการ์ 
   + King Julien's Beach Party-Go-Round ม้าหมุน ที่นำโดย King Julien และ ตัวละครเด่นๆ จากหนัง Madagascar
    อย่าลืมแวะถ่ายรูปร่วมกับผองเพื่อน ตัวละครจากในหนัง Madagascar

7. Hollywood (โซนฮอลลีวูด) : โรงละคร ในสไตล์ Broadway สัมผัสกับ เหล่าคนดัง และมีชื่อเสียง ที่จะมาปรากฏตัว
    ให้เราได้ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึก อย่างเป็นกันเอง
   + Pantages Hollywood Theater โรงละคร/โรงหนัง จัดแสดงเรื่อง Monster Rock (แสดงเป็นรอบ)
หมายเหตุ;
** ราคาขายเป็นตั๋ว 1 วัน (One Day Pass) สามารถใช้เป็นบัตรผ่านประตู และ ใช้เล่นเครื่องเล่นใน Universal Studios ได้ทุกอย่าง
** บัตรและรถรับส่ง Universal Studios สงวนสิทธิ์สำหรับ ลูกค้าที่ซื้อ แพคเกจ ตั๋วเครื่องบิน-ที่พัก-รถรับส่งสนามบิน กับทางเราแล้วเท่านั้น
** ไม่มีไกด์
** ราคาเฉพาะบัตรจะ ไม่รวมรถรับส่ง (หากต้องการรถรับส่ง คิดราคาตามตารางด้านขวาด้านบน)
ราคารถรับส่ง โรงแรม - Universal Studios - โรงแรม (บริการเฉพาะผู้ที่ซื้อ บัตร Universal Studios กับทางเราเท่านั้น)
บริการรถรับส่งไป -กลับ โรงแรม - Universal Studios-โรงแรม ราคาท่านละ 1,000 บาท

จองบัตร / สอบถาม
 
Johor Bahru
Not available
0930hrs: Hotel pick-up (please have your breakfast before tour starts).
1000hrs: At Custom Checkpoint.
1015hrs: Handcraft Central. Here you can see the art and craft master's life demonstration on their work. Maybe you can grab some of their work at the souvenirs shop.
1200hrs: Lunch at Chinese Restaurant or Muslim Reataurant.
1300hrs: Shopping at City Square, the biggest shopping mall in JB. Now with new Inner Citi added in it, there are all most 200 shops available for you.
1530hrs: Sight seeing to Saltan Abu Bakar Mosque. One of the most grand in JB.
1600hrs: Back to Singapore.
Malaka
Not available
Melaka is one of the most visited state in Malaysia. Every year it attracts millions of visitors all over the world to visit this Historical State.
0730hrs: Hotel pick-up (please have your breakfast before pick-up)
0800hrs:
At Custom Check point
1130hrs: Dim Sum lunch at Wan Li Hong Restaurant Melaka. This is the best in Melaka.
1230hrs: Sight seeing at Chinatown Melaka. We'll be visiting an old and yet beautiful Chinese Temple, historical buildings, street shopping, lots of antique and gift shop and lastly to visit an old and grand tomb belong to a Malay Warrior at the heart of the Chinatown.
1430hrs: sight seeing at St. Paul's Church and St. Paul's Hill (historical landmark). One of the most visited place in Melaka. Here, all the buildings are painted in RED colour.
1530hrs: Shopping tour
1730hrs: Visiting to an old Chinese Temple and Wishing Well. May your wish come true…
1800hrs: Sight seeing to St. John's Fort. One of the most well maintained fort in Malaysia and there are still cannons standing on it !
1830hrs: Dinner at Gu Chen Restaurant. They serve the Melaka's famous Chicken and Rice Ball.
1915hrs: back to Singapore
   
Peranakan Experience
Not available

เที่ยวชมชีวิตศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ของชาวจีน-มาเลย์ ย่าน Koon Seng Road/Joo Chiat, Katong ชมสาธิตการทำบะจ่าง ขนมพื้นเมืองรสชาดเยี่ยม ก่อนจะพักทานอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหารพื้นเมืองของชาว Paranakan....not available

 
Escape Theme Park
Not available

Escape Theme Park สวนสนุกแห่งใหม่ของประเทศสิงคโปร์ พร้อมเครื่องเล่นนานาชนิด......not available

แบบฟอร์มจองทัวร์ / สอบถาม
Singapore TOUR Reservation / Inquiry


แนะนำขั้นตอนการจองแพคเกจ ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ทัวร์สิงคโปร์ .. Click
singapore package home หน้าแรก โรงแรมสิงคโปร์ โรงแรม สิงคโปร์ แพคเกจทัวร์ สิงคโปร์ แพคเกจทัวร์ สิงคโปร์ แพคเกจ สิงคโปร์ แพคเกจ ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก สิงคโปร์ แพคเกจที่พัก แพคเกจที่พัก บริการรถ สิงคโปร์ Transport singapore package link Link
Contact Number Tel/Fax :02 5916339 หรือ Email:
Office Hour : จันทร์-ศุกร์ (09.00-17.00) / Close: เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
tat licence
Copyright (c) SingaporePackage.com 2005