Universal Studio Package
แพคเกจ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
สวนสนุกแห่งใหม่ของโลก ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
Package Name : Universal Studio Package
เที่ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ กับ แพคเกจ  ยูนิเวอร์แซล สิงคโปร์

แพคเกจรวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Jetstar Airways, ที่พัก 2 คืน, รถรับส่งสนามบิน, ทัวร์ 3 รายการ

Night Adventure with dinner (ล่องเรือ Bumboat, Night City tour, Dinner)
Universal Studio Singapore
(บัตรเข้า 1 Day Pass)
Wings of Time (บัตรเข้าชมโชว์ วิงส์ออฟไทม์)
Free day สำหรับ ช้อปปิ้ง Orchard Road
และ ฟรีสัมภาระโหลด 15 กก.(ไม่รวมถือขึ้นเครื่องอีก 7กก.)

แบบฟอร์ม จองยูนิเวอร์แซล แพคเกจ

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ แพคเกจ วันแรก : กรุงเทพ – สิงคโปร์

07.25 น.

เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ด้วยตนเอง) ณ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ระหว่างประเทศ สายการบิน Jetstar Airways เช็คอิน Counter L 1-3

09.25 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน Jetstar Airways

12.50 น.

เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ Terminal 1 หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คอยต้อนรับ ณ ประตูทางเดินออกสนามบิน และนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

14.00 น.

เดินทางถึง โรงแรมที่พัก เช็คอิน และพักผ่อน ตามอัธยาศัย
  โปรโมชั่น พิเศษ เพิ่มรายการ SINGAPORE FLYER วันนี้ จ่ายเพิ่มเพียง 800 บาท ต่อท่าน
รถมารับที่โรงแรมเวลา 16.00 ในวันแรก พาไปขึ้น Singapore Flyer ก่อนจากนั้นจะเข้าสู่ รายการทัวร์ Night Adventure ตามปกติ
  Singapore Flyer Viewสิงคโปร์ ฟลายเออร์singapore flyer
16.30 น.

Night Adventure with BUMBOAT & Dinner
เจ้าหน้าที่มารับ ณ lobby โรงแรม และนำท่านสู่โปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ ยามค่ำคืนที่โรแมนติกและคลาสสิค
ระหว่างการเดินทางเพื่อไปล่องเรือจะผ่านตึก Suntec City ที่มีลักษณะเหมือนนิ้วมือทั้งห้าเรียงราย หากมองจากมุมมองด้านบนลงมา
นอกจากนี้ คุณจะได้เห็นความงดงามของน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (The Fountain of Wealth) ที่สร้างตามหลัก ฮวงจุ้ย ตั้งอยู่ตรงจุดกลางอุ้งมือพอดี
จากนั้นผ่าน Marina Bay แหล่งโรงแรมหรูหรา ริมอ่าวมาริน่าของสิงคโปร์  เดินทางถึง Merlion Park เดินเล่นดื่มด่ำกับบรรยากาศยามเย็น
ชมและถ่ายรูปกับ Merlion รูปปั้นสิงโตทะเล พ่นน้ำ อันเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ อย่าลืมแวะเยี่ยม Merlion ตัวดั้งเดิม (ตัวเล็ก) ที่ตั้งอยู่ด้านหลังของ Merlion พ่นน้ำตัวปัจจุบัน จากนั้น พาคุณ ล่องเรือ (Bumboat) ชมทัศนียภาพยามค่ำคืนของแม่น้ำสิงคโปร์ ที่รายล้อมไปด้วยตึกสูง ชมแสงไฟยามค่ำที่สวยงาม ผ่านตึกโรงละคร Esplanade (ตึกหนามทุเรียน) ซึ่งเป็นโรงละครที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ ที่จะเริ่มเปิดไฟ ต้อนรับสายตานักท่องเที่ยว เรือจะนำท่านลอดผ่านสะพานต่างๆ ที่ล้วนมีชื่อเสียง และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน พร้อมทั้งความสวยงามแปลกตา ผ่านย่าน Clarke Quay สถานที่ ท่องเที่ยวยามค่ำคืนยอดนิยม ของชาวสิงคโปร์ ที่ประดับไฟไว้อย่างสวยงาม จากนั้นจึงวนกลับออกสู่ปากอ่าวมาริน่า (Marina Bay) คุณจะได้เก็บภาพ โรงแรม Marina Bay Sands ซึ่งจะเป็นมุมมองจากอ่าวมาริน่าเข้าสู่ตัวอาคาร ว่ากันว่า น่าจะเป็นมุมมองของ Marinna Bay Sands ที่สวยที่สุดอีกมุมหนึ่ง และตรงบริเวณล่องเรือจุดนี้ อีกด้านหนึ่งคุณก็จะได้เห็นรูปปั้นสิงโต Merlion ยืนตระหง่านพ่นน้ำ ซึ่งก็จะเป็นอีกมุมมองที่แปลกตา นั่นคือจากบนเรือ หากมองผ่าน Merlion เข้าสู่ฝั่งเกาะสิงคโปร์ ภาพที่น่าประทับใจก็คือ ภาพ Merlion กำลังพ่นน้ำ โดยมีฉากหลังเป็น ตึกสูงของสิงคโปร์ตั้งอยู่รายรอบ ซึ่งก็น่าจะเป็นมุมที่สวยที่สุดอีกมุมหนึ่งของ Merlion เช่นกัน
จากนั้นเรือจะเข้าเที่ยบท่า พบเจ้าหน้าที่ เพื่อพาท่านไปเที่ยวชมเมืองจุดอื่นๆต่อไป

เที่ยวสิงคโปร์ - Merlion Singaporeล่องเรือ ชมแม่น้ำสิงคโปร์ล่องเรือ สิงคโปร์อ่าวมาริน่า เบย์
19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น ระหว่างรายการทัวร์ Night Adventure (เจ้าหน้าที่จัดให้)
 

หลังรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เราจะพาท่านเดินทางต่อไปยัง China Town ให้ท่านได้เที่ยวชมย่านชุมชนของชาวจีน ที่มีประวัติศาสตร์ พร้อมกับการตั้งรกรากของชาวจีนที่ผ่านมาอย่างยาวนาน ชมตึกรามบ้านช่อง ที่ยังคงอนุรักษ์แบบผสมผสานระหว่างความเป็นชนชาติจีนและสิงคโปร์ เข้าด้วยกัน รวมทั้งชมและแวะซื้อของ ตลาดกลางคืน ของ China Town จากนั้นปิดท้ายด้วยการเดินเที่ยวชม GARDEN BY THE BAY
[The Lastest Icon of Singapore] โอเอซิสแห่งใหม่ของเมือง ที่ตระการตาด้วย ต้นไม้ไฟขนาดใหญ่หลากแสงสี สัญลักษณ์ใหม่ของสิงคโปร์ ทีพลาดไม่ได้ เป็นรายการสุดท้ายของค่ำคืน
* Gargen by the bay - เดินบริเวณรอบนอกเท่านั้น ไม่ได้เข้าโดมดอกไม้ หรืออื่นๆ ที่ต้องซื้อตั๋วเข้า

21.00 น. นำท่านเดินทางกลับที่พัก
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ แพคเกจ วันที่สอง :  Universal Studio Singapore  &  Song of The Sea
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

โปรโมชั่น พิเศษ เพิ่มรายการ S.E.A. Aquarium วันนี้ จ่ายเพิ่มเพียงคนละ 650 บาท สำหรับผู้ใหญ่ / เด็กคนละ 500 บาทรถมารับที่โรงแรมในวันที่สองของแพคเกจ เมื่อถึงเกาะเซนโตซ่าแล้ว ท่านอาจเข้าชม S.E.A. Aquarium ก่อนแล้วจึงเข้า Universal หรือเวลาใดก็ได้ ระหว่างการเดินทางในวันนี้

09.00 น.

เจ้าหน้าที่ ชาวสิงคโปร์ จะมารับ ที่ lobby ของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ Universal Studio
เมื่อถึง Universal Studio เจ้าหน้าที่จะแจก บัตร Universal 1 Day Pass และ บัตรชมโชว์ Wings of Time รวมทั้งนัดหมายเวลาที่จะกลับมารับอีกครั้ง ที่บริเวณหน้า สถานที่โชว์ Wings of Time เพื่อพาท่านกลับสู่ที่พัก

Universal Studio Singapore

เพลิดเพลินกับส่วนสนุก แห่งใหม่ของโลก ที่สร้างจากจินตนาการ สถานที่ และ ตัวละคร ตามแบบฉบับของโลกภาพยนต์ ฮอลลีวู๊ด ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วย เครื่องเล่น 24 ชนิด จากพื้นที่รวมทั้งหมด 7 โซน (Movie Theme park)

1. New York (โซนนิวยอร์ค) : เริ่มต้นความสนุก ด้ายการเดินเข้าสู่ถนนสายคลาสสิค ที่ตกแต่งและจำลองเอา
    บรรยากาศ สถาปัตยกรรม ตึก บ้านรือน รถ และร้านค้าต่าง ในยุคเก่าของเมืองนิวยอร์ค
    +  Light, Camera Action! Hosted  ชมการแสดง Special Effect ที่สร้างโดย
        ผู้กำกับชื่อก้องโลก Steven Spielberg
    
2. Sci-Fi City (โซน วิทยาศาสตร์ และโลกแห่งอนาคต) :โซนที่มีการตกแต่งแบบล้ำสมัย+เครื่องเล่นแห่งโลกอนาคต
    + Battlestar Galactica เครื่องเล่น รถไฟเหาะตีลังกา รางคู่ ที่สูงที่สุดในโลก (42.5 เมตร)
       วิ่งบนความเร็ว 90 กม/ชั่วโมง จากหนังดัง Battlestar Galactica 
       เครื่องเล่นจะแบ่งเป็น สองสีสองแบบ คือ
          - Battlestar Human (รางสีแดง) ที่นั่งจะเป็นแบบรถไฟเหาะทั่วไป เท้าจะติดพื้น
          - Battlestar Galactica Cylon (รางสีฟ้า) ที่นั่งจะเป็นแบบห้อยขา เท้าจะไม่ติดพื้น
    + Accelerator เครื่องเล่นสำหรับคนที่รักการหมุน ที่นั่งจะเป็นวงกลม คล้ายถ้วยกาแฟขนาดใหญ่ และหมุนด้วยความเร็ว
    + Transformers the Ride เครื่องเล่น Simulator ที่จะพาเราผ่านฉาก มันส์ ๆ ของหนังเรื่อง Transformers
        เหมือนอยู่ในเหตุการณ์ในหนังจริงๆ สร้างโดยทีมงานที่สร้างหนังเรื่อง Transformers ใครที่ชอบ Transformers ไม่ควรพลาด

3. Ancient Egypt (โซน เปิดตำนานแห่งอียิปต์โบราณ) :
    + Revenge Of The Mummy (รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่) : รถไฟเหาะความเร็วสูง (90 กม/ชม)        ค้นหาสมบัติแห่งฟาโรห์ และปริศนาแห่งมัมมี่
    + Treasure Hunters (ทีเซอร์ ฮันเตอร์) : นั่งรถจิ๊ป ตลุยไปในทะเลทรายอียิปต์โบราณ ค้นหาขุมทรัพย์

4. The Lost World (โซนเดอะลอสเวิลด์) : โลกล้านปีที่สูญหาย ดินแดนที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆ     ที่สาบสูญ 
    + Jurassic Park Rapids Adventure (จูราสสิคพาร์ค ราปิดแอดเวนเจอร์) : ล่องแก่ง ผจญภัย         ในดินแดนที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์ ผ่านเรื่องราวของหนังเรื่อง Jurassic Park ทั้งห้อง lab         และโรงงานที่ถูกทำลาย จากไดโนเสาร์ บางทีคุณอาจต้องพุ่งตัวลงมาสู่สายน้ำเบื้องล่าง
        เพื่อหลบหนี เจ้าที-เร็กซ์ ตัวร้าย
    + Canopy Flyer สำรวจ The Lost World ในมุมสูง ด้วยเครื่องเล่นแบบกระเช้าห้อยขา
       ความเร็วสูง ที่จะวิ่งฉวัดเฉวียนอยู่บนรางด้านบนรอบๆ The Lost World zone
    + Dino Soarin เครื่องเล่นคล้ายม้าหมุนแต่ที่นั่งจะเป็นตัวไดโนเสาร์
    + Water World ตื่นเต้นกับการแสดงโชว์ ของสตั้นท์ ในแบบฉบับของ Water World (แสดงเป็นรอบ)

5. Far Far Away Castle (โซนปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์) : ดินแดนแห่งเทพนิยาย
    + Sherk 4-D Adventure ที่นี่ท่านจะได้พบกับ ฮีโร่ ตัวเขียว เชรค และเจ้าหญิงฟิโอน่า
       ในแบบฉบับของหนัง 4 มิติ ที่คุณจะต้องตื่นเต้น และ ประทับใจ
    + Enchanted Airways รถไฟเหาะรูปมังกร
    + Magic Potion Spin ชิงช้าสวรรค์เล็กๆ ที่ตั้งอยู่ภายในร้านขายของที่ระลึก Fairy Godmother

6. Madagascar (โซนมาดาร์กัสการ์) : มาดาร์กัสการ์ ป่วนป่าแอฟริกา
   + Madagascar A Crate Adventure : ล่องเรือ ผ่านดินแดนแห่งสีสรร และการ์ตูน
      ผจญภัย ผ่านเรื่องราวต่างๆ  เสมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของ ภาพยนตการ์ตูน มาดากัสการ์ 
   + King Julien's Beach Party-Go-Round ม้าหมุน ที่นำโดย King Julien และ ตัวละครเด่นๆ
      จากหนัง Madagascar อย่าลืมแวะถ่ายรูปร่วมกับ Alex กับ Marty และผองเพื่อน ตัวแสดงจากในหนัง Madagascar

7. Hollywood (โซนฮอลลีวูด) : โรงละคร ในสไตล์ Broadway สัมผัสกับ เหล่าคนดัง และมีชื่อเสียง      ที่จะมาปรากฏตัว ให้เราได้ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึก อย่างเป็นกันเอง
   + Pantages Hollywood Theater โรงละคร/โรงหนัง จัดแสดงเรื่อง Monster Rock (แสดงเป็นรอบ)

Universal studio singaporePackage Universal Studio Singaporeแพคเกจ ยูนิเวอร์แซล สตุดิโอ สิงคโปร์Ancient Egypt Universal Studios
  Treasure Hunters singaporemadagascar SingaporeJurassic Park Rapids Adventure
19.00 น. เดินทาง จาก  Universal Studio เพื่อไปชมโชว์ Wings of Time (ด้วยตนเอง)

   วิธีการเดินทางจาก Universal Studio ไปที่  Wings of Time
    - เดินเท้า ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที (เดินทางไปทาง Merlion Tower ผ่านไปด้านหลังจะมีทางเดินที่ประดับด้วยกระเบี้ยงและน้ำพุ เรียกว่า Merlion Walk)
    - ใช้บริการรถประจำทาง ภายในเกาะ Sentosa ใช้เวลาประมาณ 5 นาที (ฟรี)
    - ใช้บริการรถ Monorail (Sentosa Express)   ใช้เวลาประมาณ 3 นาที (ฟรี)
       ขึ้นจากสถานี Waterfront Station (หน้า Universal Studios) ลงที่ สถานี Beach Station


Sentosa Express Sentosa Bus
บริการรถ Monorail ในเกาะ Sentosa

บริการ รถ bus ในเกาะเซ็นโตซ่า

** คำแนะนำ กรณีใช้บริการรถประจำทาง หรือ Monorail ควรออกจาก Universal Studios ก่อนเวลาปิดนิดหน่อยเพื่อหลีกเลี่ยงคนจำนวนมาก
19.40 น. Wings of Time @ Sentosa
ปิดท้ายโปรแกรมด้วยการชม Wings of Time - Animation Show ม่านน้ำแสงเลเซอร์ ประกอบตัวการ์ตูน Multimedia Effects ผสานโลกความเป็นจริงกับโลกของ จินตนาการ ที่สวยสดงดงามและยิ่งใหญ่ตระการตา ที่นี่ตัวการ์ตูนทุกตัว มีชิวิตและพร้อมจะพาคุณโบยบินไปในดินแดนที่สวยงาม ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ และ ความช่วยเหลือ
Wings of Time Sentosa

20.30 น.

เจ้าหน้าที่ รอรับบริเวณ หน้า Wing of Time เพื่อบริการรถรับ กลับสู่โรงแรมที่พัก
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ แพคเกจ วันที่สาม : ช๊อปปิ้ง อิสระ (Shopping) สิงคโปร์ - กรุงเทพ
08.00 น.

Free day: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เวลาอิสระให้ท่าน Shopping สินค้าชั้นนำ ตามอัธยาศัย (เดินทางด้วยตนเอง)
เช่นในย่านถนน ออร์ชาร์ด ท่านสามารถเลือกช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมาย กับหลากหลายห้างสรรพสินค้า ที่มีชื่อเสียง บนย่านถนน Orchard
(** ห้างสรรพสินค้าที่แนะนำ **)
ห้องไอออน ออร์ชาร์ด (ION Orchard), Orchard Central, ห้าง Orchard OG., ห้างลักกี้ พลาซ่า (Lucky Plaza),313 @ Summerset, Centre Point, ห้าห้างทากาชิมาย่า (Takashimaya), ห้างโรบินสัน (Robinsons), ห้างเดอะฮีรีน (The Heeren), ห้างวิสม่า แอเรีย (Wisma Atria), ห้างพาราก้อน (Paragon), ห้างตังค์ ออร์ชาร์ด (Tangs Orchard) และ ฟาร์อีส พลาซ่า (Far East Plaza), ห้างสก๊อต (Scott), ห้างพลาซ่า สิงกาปุระ (Plaza Singapura)

16.00 น. (หรือตามเวลาที่เจ้าหน้าที่นัด) รวมตัวบริเวณ ลอบบี้โรงแรม เจ้าหน้าที่จะมารอรับ เพื่อพาท่านเดินทางสู่ สนามบินชางกี
19.10 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบิน Jetstar Airways เที่ยวบินที่ 3K513

20.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ
** ไม่ใช่ทัวร์หมู่คณะ, สถานที่และเวลาทำทัวร์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ต้องการจองยูนิเวอร์แซล แพคเกจ ..Click

เพิ่มรายการ SINGAPORE FLYER วันนี้ จ่ายเพิ่มเพียง 800 บาท ต่อท่าน รถมารับที่โรงแรมเวลา 16.00
หากต้องการเพิ่ม SINGAPORE FLYER กรุณาแจ้งที่แบบฟอร์มจองยูนิเวอร์แซล แพคเกจ
ราคาแพคเกจต่อท่าน (บาท)
รายชื่อโรงแรม
(คลิ๊กที่ชื่อโรงแรม เพื่อดูรายละเอียด)
สถานที่ตั้ง อาหาร
เช้า
พักคนเดียว
ราคาคนละ
พักห้อง 2 คน
ราคาคนละ
พักห้อง 3 คน
ราคาคนละ
เพิ่มคืน
ห้องคู่/เดี่ยว
คิดห้องละ
เพิ่มคืน
ห้อง 3 คน

คิดห้องละ
Fragrance Hotel Bugis Fragrance SelegiesFragrance Selegie Bugis No 16,300 13,400 13,100 2,900 3,900
Fragrance Hotel Imperial Fragrance SelegiesFragrance Selegie Lavender Yes 16,500 13,500 13,300 3,000 4,200
Hotel 81 Bencoolen Bugis No 17,100 13,800 13,900 3,300 5,100

YMCA @ One Orchard

Orchard Yes 19,500 15,000 14,300 4,500 5,700
V HOTEL BENCOOLEN Bugis Yes 19,700 15,100 14,700 4,600 6,300
V HOTEL LAVENDER Lavender Yes 20,100 15,300 15,100 4,800 6,600
IBIS on Bencoolen Bugis Yes 20,300 15,400 - 4,800 -
Bayview Hotel Bugis Yes 20,300 15,400 15,500 4,900 7,400
YWCA Fort Canning Orchard Yes 22,100 16,300 15,500 5,800 7,700
Peninsula Excelsior City Hall Yes 23,500 17,000 16,500 6,500 8,900

Rendezvous Hotel

Orchard/Bugis Yes 24,700 17,600 16,900 7,100 9,500

Orchard Hotel orchard hotelorchard hotel

Orchard Yes 27,100 18,800 17,900 8,300 11,100

Concord Hotel orchard hotelorchard hotel

Orchard Yes 26,700 18,600 17,500 8,100 10,500

Grand Park Orchard

Orchard Yes 26,700 18,600 18,900 8,100 12,600
Grand Hyatt Orchard Yes 36,100 23,300 21,000 12,800 15,650
Mandarin Orchard Orchard Yes 30,700 20,600 19,500 10,100 13,400
Marina Bay Sands
คืนศุกร์-เสาร์ ชาร์ทเพิ่ม 2500 บาท ต่อห้องต่อคืน
Marina Bay Yes 39,300 24,900 23,500 14,200 19,200
หมายเหตุ
- เด็กอายต่ำกว่า 2 ปี   (ไม่ได้ที่นั่งบนเครื่่อง) พักรวมกับผู้ใหญ่ได้ห้องละ 1 คน ไม่มีอาหารเช้าและเตียงเสริม ราคาคนละ 2,500 บาท
- เด็กอายต่ำกว่า 11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ได้ห้องละ 1 คน ไม่มีอาหารเช้าและเตียงเสริม ราคาคนละ 9,200 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีสนามบินไทย-สิงคโปร์ ราคาเท่าผู้ใหญ่)

- รับจอง ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนเดินทาง
   ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Email หรือ โทร 02 5916339

* ตั๋วเครื่องบิน Jetstar Airways ในแพคเกจ เป็นราคาที่สามารถโหลดสัมภาระลงเครื่องได้ 15 kg. และกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 7 kg.
หากไม่ต้องการโหลดสัมภาระลงเครื่อง
ลด 900 บาท ต่อคน กรุณาแจ้งที่แบบฟอร์มจองยูนิเวอร์แซลแพคเกจ


ราคายูนิเวอร์แซลแพคเกจ เป็นราคาเริ่มต้น ใช้เดินทางภายใน 31 มีนาคม 2562
และ กรุณาดูเงื่ือนไข เรื่องตั๋วเครื่องบิน และ โรงแรม ด้านล่าง ประกอบด้วย
ราคา ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ แพคเกจ (ต่อท่าน) ดังกล่าว รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ โดย สายการบิน Jetstar Airways (Jetsaver โหลดสัมภาระได้ 15 kg. ถือขึ้นเครื่องได้ 7 kg.) ข้อมูลเพิ่มเตืม
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน ไป - กลับ
 • ค่าห้องพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน (Double room) / 3 ท่าน (Triple room))
 • ห้องพัก รวม Hotel service charge และ Singapore goverment tax แล้ว
 • อาหาร เช้า 2 มื้อ (ยกเว้นโรงแรมที่แจ้งว่าไม่มีอาหารเช้า)
 • อาหาร เย็น 1 มื้อ (อยู่ในรายการทัวร์ Night Adventure ตอนเย็นวันแรก)
 • ทัวร์ Night Adventure
 • บัตร Universal Studios One Day Pass/ticket สามารถใช้เล่นเครื่องเล่นใน Universal Studios ได้ทุกชนิด และเล่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • บัตรเข้าชมโชว์ Wings of Time
 • ค่ารถรับส่ง เพื่อทำทัวร์ตามรายการที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าบัตรผ่านเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลชาวสิงคโปร์ (พูดภาษาอังกฤษ / ไม่ใช่ไกด์) คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านระหว่างทำทัวร์ ใน ประเทศ สิงคโปร์
ราคา ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ แพคเกจ (ต่อท่าน) ไม่รวม
 • ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินสิงคโปร์, ค่าธรรมเนียมสายการบิน รวมเป็น 1,600 บาท ต่อท่าน (ต้องชำระพร้อมกับค่าแพคเกจ)
 • กรณีที่ต้องการจองเดินทางในช่วงที่ใกลวันเดินทาง/ช่วงเทศกาล/วันหยุด/วันที่ทางสิงคโปร์ มีจัดงานประชุม งานแฟร์ หรือวันที่มีคนจองเดินทางมากๆ ซึ่งอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากราคาแพคเกจปกติ
  - ราคาตั๋วเครื่องบิน อาจมีการปรับราคาสูงขึ้นจากราคาปกติ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่เหลือน้อยลงในแต่ละวัน (กำหนดโดยสายการบิน)
  - ทางโรงแรม อาจมีชาร์จ นอกเหนือจากราคาปกติ (กำหนดโดยโรงแรม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • อาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุ
 • แพคเกจนี้ ไม่ใช่ทัวร์หมู่คณะ หรือ กรุ๊ปทัวร์
 • ไม่มีไกด์ไทย หรือเจ้าหน้าทีพูดภาษาไทยบริการในการเดินทาง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (คิดเพิ่มเฉพาะหน่วยงานที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ลูกค้าทั่วไปไม่ต้องบวกส่วนนี้เพิ่ม)
ต้องการจองยูนิเวอร์แซล แพคเกจ Click
เพิ่มรายการ
1.
SINGAPORE FLYER
วันนี้ จ่ายเพิ่มเพียงคนละ 800 บาท / เด็ก 500 บาท รถมารับที่โรงแรมเวลา 16.00
น.
2. S.E.A. AQUARIUM วันนี้ จ่ายเพิ่มเพียงคนละ 650 บาท / เด็ก 500 บาท รถมารับที่โรงแรมในวันที่สองโดยเลือกเวลาเข้าเองได้

หากต้องการเพิ่มรายการใด กรุณาแจ้งที่แบบฟอร์มจองยูนิเวอร์แซลแพคเกจ (ช่อง Comment/Request ในแบบฟอร์มจอง)

ตัวอย่าง การคิดราคายูนิเวอร์แซลแพคเกจ
ยกตัวอย่าง ถ้าคุณเลือกพัก โรงแรม Fragrance Hotel Bugis (ไม่รวมอาหารเช้่า)
รายการ ราคา (บาท) 
ค่ายูนิเวอร์แซลแพคเกจ เลือกพักโรงแรม Fragrnace Hotel Bugis พักห้องคู่ ราคาท่านละ  13,400
ค่าภาษีสนามบินไทย-สิงคโปร์ ค่าธรรมเนียมสายการบิน  1,600
ราคารวมต่อท่าน   15,000
ราคารวม เมื่อเดินทาง 2 ท่าน 30,000

**กรณีต้องการพักมากกว่า 2 คืน ให้นำราคาห้องพักเพิ่ม (ช่องขวามือ) นำมาบวกเข้าไป ราคา (บาท) 
ราคารวมสำหรับ 3 วัน/2 คืน 30,000

ตัวอย่างคิดที่ Fragrnace Hotel bugis พักเพิ่มห้องคู่ ราคาคืนละ

2,900
ราคารวม 4 วัน/3 คืน 32,900
แจ้งช่วงเวลาที่ทางสิงคโปร์ มีเทศกาลหรือจัดงานต่างๆ  ตามที่แจ้งในตารางด้านล่าง (อาจมีเพิ่มเติมได้) และ วันหยุดตามปฏิทินไทย
อาจมีผลกับสถานะที่ว่าง และ ราคา ของ ที่พัก และ ตั๋วเครื่องบิน ทางเราจะแจ้งสถานะและราคาให้ทราบอีกครั้ง หากต้องการเดินทางในช่วงดังกล่าว

26-28 JUN 18 - COMMUNIC ASIA
7-16 SEP 18- FORMULA 1 GRAND PIX

23-25 DEC - Christmas
29 DEC-2 JAN - New Year
-- Others to be advise --

ตารางเที่ยวบินของสายการบิน Jetstar Airways
หากไม่ระบุมาในตอนกรอกแบบฟอร์มจอง ทางเราจะใช้เที่ยวบิน ขาไป 9.25 (3K512) และ ขากลับ 19.10 (3K513)
หากต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินจากที่กำหนด กรุณาแจ้งมาใน แบบฟอร์มจองแพคเกจ ให้ทางเราทราบด้วย
และหากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน อาจจะทำให้มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมทัวร์ด้วย
เวลาที่แจ้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด

(ขาไป)
Flight

ออกจาก
กรุงเทพ

เดินทางถึง
สิงคโปร์

 

(ขากลับ)
Flight

ออกจาก
สิงคโปร์

เดินทางถึง
กรุงเทพ

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 512

9:15 AM

12:45 PM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 511

7:10 AM

8:35 AM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 516

13:30 PM

17:00 PM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 515

11:25 AM

12:50 PM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 510

14:55 PM

18:30 PM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 509

12:40 PM

14:00 AM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 518

20:55 PM

00:25 AM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 517

18:30 PM

19:55 PM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 514

21:20 PM

00:50 AM

Operated by JetstarAsia Flight JetstarAsia3K 513

19:10 PM

20:35 PM


คำอธิบายประเภทห้องพัก
Single room ห้องที่พักได้คนเดียว
Twin room ห้องที่พักได้ 2 คน มีเตียง 2 เตียงเล็ก
Double room ห้องที่พักได้ 2 คน มีเตียงใหญ่ 1 เตียง
Triple room ห้องที่พักได้ 3 คน มี 1 เตียงใหญ่ และ 1 เตียงเล็ก หรือ บางโรงแรมอาจมีแบบ 3 เตียงเล็กให้เลือก (แต่เป็นส่วนน้อย)

Universal Studios Package Optional
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจ นี้ใช้ได้ เฉพาะลูกค้าที่ซื้อ ตั๋วเครื่องบิน +ที่พัก +รถรับส่ง + ทัวร์ ครบกับทางเราเท่านั้น  ไม่สามารถแยกซื้อได้
ตั๋วเครื่องบิน ท่านสามารถปรับเปลี่ยนสายการบินได้ (Singapore Airlines / Thai Airways)
(ราคาจะปรับเพิ่มจากราคาแพคเกจปกติตามความเป็นจริง สามารถตรวจสอบได้กับเจ้าหน้าที่ )
   
แบบฟอร์ม จองยูนิเวอร์แซล แพคเกจ / สอบถาม
Universal Package Reservation / Inquiry

แนะนำขั้นตอนการจองแพคเกจ ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ทัวร์สิงคโปร์ .. CLICK

singapore package home หน้าแรก ทัวร์แพคเกจ สิงคโปร์ ทัวร์แพคเกจ แพคเกจ มาริน่าเบย์ แซนด์ สิงคโปร์ Sands แพคเกจ สิงคโปร์ แพคเก็จ ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก แพคเกจไม่รวมทัวร์ แพคเก็จ ที่พัก สิงคโปร์ แพคเกจที่พัก โรงแรมในสิงคโปร์ โรงแรม เที่ยวสิงคโปร์ รายการทัวร์ สิงคโปร์ singapore package link Link
Contact Number Tel/Fax : 02 5916339 หรือ Email :
Office Hour : จันทร์-ศุกร์ (09.00-17.00) / Close: เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
logo tat
Copyright (c) SingaporePackage.com 2005